De mensen van

Groen Hasselt

Derya Erdogan

Schepen van Armoedebestrijding, Natuur en Gelijke Kansen

Nele Kelchtermans

Schepen van Cultuur, Klimaat en Mondiaal Beleid

Joost Venken

Gemeenteraadslid/oud-schepen

Katrien Lambrechts

Voorzitter Groen Hasselt & Provincieraadslid Groen Limburg

Greet Hendrix

Secretaris Groen Hasselt

Inge Hendrikx

Gemeenteraadslid

Samantha Silkens

Evenementencoördinator Groen Hasselt

Carl Smeets

Afgevaardigde raad van bestuur vzw GLH Patrimonium