De mensen van

Groen Hasselt

Joost Venken

Gemeenteraadslid/oud-schepen

Derya Erdogan

Schepen van Armoedebestrijding, Natuur en Gelijke Kansen

Katrien Lambrechts

Voorzitter Groen Hasselt & Provincieraadslid Groen Limburg

Nele Kelchtermans

Schepen van Cultuur, Klimaat en Mondiaal Beleid

Greet Hendrix

Secretaris Groen Hasselt

Inge Hendrikx

Gemeenteraadslid

Samantha Silkens

Evenementencoördinator Groen Hasselt

Carl Smeets

Afgevaardigde raad van bestuur vzw GLH Patrimonium

Gert Jordens

Afgevaardigde raad van bestuur Helics

Hendrik Geurts

Afgevaardigde Bibliotheekraad