Plaats 7 - Vincent Vanrusselt

Plaats 7 - Vincent Vanrusselt

Plaats 7 - Vincent Vanrusselt

EEN BUDDY VOOR ALLE NIEUWKOMERS IN HASSELT

Ik wil nieuwe mensen in Hasselt meer steun geven. Wie dat wenst, krijgt een echte ‘buddy’, zo’n beetje een mantelzorger.

We willen eerlijke en veilige voeding. Onze stad moet daarom regelmatig op elk dorpsplein een markt met LEF – lokaal, ecologisch en fair – organiseren.

Voor veel kinderen is de weg naar school te gevaarlijk wanneer dat met de fiets of te voet gebeurt. Ik ijver daarom voor een veilig ‘kindlint’ op de weg naar elke basisschool.

 

OVER VINCENT

De beste buddy van alle Hasselaren

- Vincent Vanrusselt

- °1975

- Leerkracht in het landbouwonderwijs

- Runkst

- Geregistreerd partnerschap met vriendin en drie pluskinderen

- Hobby's: lezen, ondernemen

- Voorzitter a.i. Groen Hasselt

- [email protected]

- facebook.com/vincentvanrusselt

- Twitter @vincevanrusselt

- Instagram vincevanrusselt

Plaats 7 - Vincent Vanrusselt

Ik zou graag het huidige beleid verdergezet zien worden. Natuurlijk met aandacht voor de nieuwe uitdagingen waar we nu voor staan. Het gaat dan bv. om een andere, betere mobiliteit. Tegelijk moet er leven in de binnenstedelijke brouwerij blijven. Ik wil de wegkwijnende middenstand rendabel houden. Kunst, dat ook. In de betonstop schuilt een grote uitdaging: daar zal ik iedere keer mijn groene voet tussen de deur gaan stoppen als men toch verkeerd wil bouwen. Ook de kloof tussen de landbouw en de stadsbewoner wil ik dichter maken. En tot slot hoop ik dat er meer geïnvesteerd wordt in het stedelijk onderwijs.

EEN BUDDY VOOR ALLE NIEUWKOMERS IN HASSELT

Ik wil nieuwe mensen in Hasselt meer steun geven. Wie dat wenst, krijgt een echte ‘buddy’, zo’n beetje een mantelzorger.

We willen eerlijke en veilige voeding. Onze stad moet daarom regelmatig op elk dorpsplein een markt met LEF – lokaal, ecologisch en fair – organiseren.

Voor veel kinderen is de weg naar school te gevaarlijk wanneer dat met de fiets of te voet gebeurt. Ik ijver daarom voor een veilig ‘kindlint’ op de weg naar elke basisschool.

 

OVER VINCENT

De beste buddy van alle Hasselaren

- Vincent Vanrusselt

- °1975

- Leerkracht in het landbouwonderwijs

- Runkst

- Geregistreerd partnerschap met vriendin en drie pluskinderen

- Hobby's: lezen, ondernemen

- Voorzitter a.i. Groen Hasselt

- [email protected]

- facebook.com/vincentvanrusselt

- Twitter @vincevanrusselt

- Instagram vincevanrusselt