Plaats 23 - Herwig Janssens

Plaats 23 - Herwig Janssens

Plaats 23 - Herwig Janssens

VOOR EEN DUURZAME EN KWALITATIEVE TOEKOMST!

Ik ben vrijwilliger in Wereldsolidariteit en De Trawanten. Dat laatste zet zich in Hasselt in voor de thuis- en daklozen en voor mensen die in armoede leven.

Verder wil ik meer speelveldjes. Kinderen moeten opnieuw buiten kunnen spelen.

Daarnaast wil ik de onderlinge werking tussen de buurthuizen ‘De Hazelaar’, ‘De Binder’ en ‘Sint-Jan’ opdrijven.

Als verwoed fietser en natuurliefhebber schaar ik mij – tot slot – achter méér fietskwaliteit en de aanpak van zwerfvuil.

 

OVER HERWIG

Denker en - volgens sommigen - probleemoplosser pur sang

- Herwig Janssens

- °1948

- Socioloog

- Banneux

- Gehuwd, drie zonen, drie kleinkinderen

- Hobby's: heel veel lezen, lopen, fietsen, fitnessen, veel vrijwilligerswerk

- [email protected]

- facebook.com/herwig.janssens.5

Plaats 23 - Herwig Janssens

Politiek beleid voeren is samen zoeken hoe we het ‘algemeen belang’ op de meest diverse levensdomeinen in Hasselt het beste kunnen invullen. Ik wil me inzetten voor een meer duurzame stad waar de naleving van de mensenrechten gegarandeerd is. Ik heb het dan bv. over het recht op wonen. Ik zal ook alles doen wat mogelijk is om te zorgen voor een veilige mobiliteit en het weren van armoede uit Hasselt.

VOOR EEN DUURZAME EN KWALITATIEVE TOEKOMST!

Ik ben vrijwilliger in Wereldsolidariteit en De Trawanten. Dat laatste zet zich in Hasselt in voor de thuis- en daklozen en voor mensen die in armoede leven.

Verder wil ik meer speelveldjes. Kinderen moeten opnieuw buiten kunnen spelen.

Daarnaast wil ik de onderlinge werking tussen de buurthuizen ‘De Hazelaar’, ‘De Binder’ en ‘Sint-Jan’ opdrijven.

Als verwoed fietser en natuurliefhebber schaar ik mij – tot slot – achter méér fietskwaliteit en de aanpak van zwerfvuil.

 

OVER HERWIG

Denker en - volgens sommigen - probleemoplosser pur sang

- Herwig Janssens

- °1948

- Socioloog

- Banneux

- Gehuwd, drie zonen, drie kleinkinderen

- Hobby's: heel veel lezen, lopen, fietsen, fitnessen, veel vrijwilligerswerk

- [email protected]

- facebook.com/herwig.janssens.5