Menselijker

18 December 2017

Menselijker

Onze gemeente, dat zijn niet alleen huizen, straten, pleinen en parken. Mensen - jij en ik - vormen het hart van onze gemeente. Samen gaan we geen enkele uitdaging uit de weg en zorgen we ervoor dat niemand uit de boot valt.

RUIMTELIJKE ORDENINGSGELUK

Het is tijd voor een duurzame, consequente en groene visie op de ruimtelijke ordening van onze stad! Als we betaalbaar willen wonen, veilig willen fietsen, een propere lucht willen hebben, een klimaat met een toekomst en een stad met levenskwaliteit … dan moeten we eerst de basis aanpakken. En dat is de ruimtelijke ordening.

De Vlaamse regeringspartijen voeren een ware oorlog tegen de open ruimte en het groen in Hasselt. Neem nu de zgn. ‘stedelijke afbakening Hasselt-Genk’. Die creëert 400 ha nieuwe bouwgrond. Ook het natuurgebied de Groene Delle moet eraan geloven.

Met een groene ruimtelijke ordening kan het anders. Daarbij staan de mensen centraal en gaan gezondheid, levenskwaliteit en onze toekomst voorop. We pleiten voor een integere uitvoering ervan door een deontologische code die richtlijnen geeft voor de omgang tussen projectontwikkelaars en schepenen en deze transparant maakt. Geen politici meer op persconferenties van projectontwikkelaars bij de voorstelling van initiatieven die … nog vergund moeten worden. We eisen altijd een neutrale en ongebonden beoordeling zonder enige schijn van partijdigheid. Een groene ruimtelijke ordening is menselijker, eerlijker én gezonder, in alle opzichten. #HET KAN ANDERS!

MOBILITEITSGELUK

Als fervent fietser vind ik dat onze fietsinfrastructuur een boost moet krijgen. Dat betekent een versnelde uitvoering van het fietsactieplan. Een uitgebalanceerd circulatieplan zowel binnen de Grote Ring als binnen de wijken zal het verkeer in goede banen leiden én zorgen voor een meer propere lucht. Voetgangers, fietsers en openbaar vervoer krijgen daarbij bijzondere aandacht. Dat, samen met een autoluw stadshart, leidt het verkeer – letterlijk – in goede banen.

Omdat het centrum minder doorstromend verkeer zal kennen, wordt dat opnieuw beter bereikbaar. Aan de Kleine Ring creëren we pleinfuncties die de ruimte teruggeven aan de stad. Aan de mensen. Een stipt een zeer frequent openbaar vervoer maakt het plan compleet. De Lijn moet aan de reizigers denken, niet aan Vlaamse besparingen.

In woonbuurten hoort alleen zgn. ‘bestemmingsverkeer’: er is geen plaats voor zoek- en sluipverkeer. Zo behouden de bewoners ook voldoende parkeerruimte. Geef de straten terug aan de mensen: meer speel-, fiets-, school- en leefstraten dus.

KUNSTGELUK

Meer groen in de stad maakt onze inwoners gelukkig en datzelfde geldt ook voor kunst. Die krijgt een goed zichtbare plaats in de publieke ruimte. Street art, maar ook laagdrempelige projecten zoals het ‘olifantentraject’ of de kleurrijke zebrapaden verdienen navolging. Niet alleen het stadscentrum, maar ook de omliggende wijken en deelgemeenten zullen kunnen delen in dat kunstgeluk.

Tegelijk krijgen ook de artistieke creatievelingen meer aandacht. Leegstaande ruimtes zoals scholen in het weekend of de vakanties kunnen bv. worden gebruikt als tijdelijk atelier of repetitielokaal. Het Hasselts erfgoed moet bewaard blijven, ook het immateriële.

Ook de vele socio-culturele verenigingen die onze stad rijk is, geven we een waardige plek binnen het Hasseltse culturele leven. Cultuur, van welk niveau ook, verbindt de Hasselaren immers.

SOLIDARITEITSGELUK

Solidair zijn met anderen, maakt gelukkig, wereldwijd. De Hasseltse ‘vierde pijlers’, verenigingen die zich belangeloos inzetten voor duurzame projecten in ontwikkelingslanden, krijgen steun om zich bekend te maken bij het bredere verenigings- en bedrijfsleven. Er komt ook een structurele ondersteuning van de lokale NGO-kernen. Per opgehaalde 3 euro voor de 11.11.11-acties zal onze stad 1 euro bijleggen. De 0,7%-norm voor ontwikkelingssamenwerking, die de hogere overheden weigeren te halen, blijven we in Hasselt realiseren.

HASSELARENGELUK

Binnen de komende zes jaar rondt Hasselt misschien wel de kaap van de 80.000 inwoners. We zijn allemaal verschillend en toch allemaal hetzelfde: Hasselaar. Opdat we gelukkig kunnen blijven, delen we ons geluk met anderen, hier en over de grenzen. Ik kies helemaal voor een beleid dat ons verbindt. Binnen onze stad gebeurt dat door nieuwkomers goed te begeleiden. Dat kan door praattafels waar ze in gesprek kunnen gaan met Hasselaren die hier al langer zijn. Zo leren de nieuwelingen onze taal en gebruiken makkelijk kennen. Initiatieven die uitgaan vanuit de gezamenlijke leefwereld van nieuwkomers en Hasselt verdienen alle steun. Een sterk antidiscriminatiebeleid, met de invoering van praktijktesten, is mijn leidraad.

Lees het hele programma van RoodGroen+Hasselt