Gezonder

18 December 2017

Gezonder

Snuif de frisse lucht op, kuier door gezellige straten en kom tot rust in verkwikkend groen. Wie wil er nu niet in zo'n buurt wonen? Wij kiezen voor een gemeente op mensenmaat.

DUURZAAM GELUK

Rekening houden met de toekomstige leefbaarheid van de aarde: dát is duurzaamheid. Ik wil van Hasselt de eerste plasticvrije en fossielvrije stad van Vlaanderen maken. Door overeenkomsten met de lokale economie dringen we het gebruik van wegwerpplastic zo veel mogelijk terug.

Hasselt moet ook zijn investeringen in de fossiele industrie terugtrekken en een ethische code opstellen voor toekomstige investeringen. We sturen dit fiscaal door belastingen te heffen voor ondernemers die vasthouden aan fossiel. Het is makkelijk om zo’n extra bijdrage te voorkomen. Dat gebeurt in drie stappen: eerst zoveel mogelijk energie besparen, dan zelf lokaal en hernieuwbaar produceren en als laatste Belgische groene energie aankopen.

Energiearmoede bestrijden we door mensen en gezinnen die het financieel moeilijk hebben o.a. renteloze leningen en hogere premies aan te bieden.

KLIMAATGELUK

Hasselt moet zijn eigen CO2-uitstoot verminderen tot 0% tegen 2050. Tegelijk moet onze stad zich stelselmatig aanpassen aan de klimaatverandering die bezig is. Een alleenstaand zomers Vlaams sproeiverbod lost ter zake immers weinig op.

Beloven, beloven, maar de zegen komt niet van boven: als de hogere overheden niets voor het klimaat doen, dan moet het van de lokale komen. Ik ijver dan ook voor voldoende financiële slagkracht voor initiatieven van stadsdiensten, verenigingen, ondernemingen en inwoners die de klimaatverandering willen tegengaan. Voorts steun ik acties die mensen minder vlees willen doen eten. Hiermee kunnen we de uitstoot van broeikasgassen terugdringen met wel 40%.

Daarnaast moet onze stad een lichtplan krijgen: alle straatverlichting wordt voorzien van LED lampen. Verkavelingsrichtlijnen en stedenbouwkundige verordeningen zijn zo opgesteld dat ze rekening houden met voldoende ruimte voor groen en water. Iedere beleidsbeslissing moet een klimaatreflex kennen: als iets nadelig is voor het klimaat doen we het niet of compenseren we het elders.

DIERENGELUK

Onze stad zit in het koppeloton als het aankomt op dierenwelzijnsbeleid. Om dat zo te houden ga ik onder meer voor een uitbreiding van het aantal losloopzones voor honden. Daarbij moet er minstens één grote zijn met een vijver.

Om het nuttige aan het aangename te koppelen, plannen we een samenwerking tussen opleidingscentra voor blindengeleidehonden en rusthuizen. De dieren socialiseren en behoeden tegelijk de senioren voor vereenzaming.

Omdat het welzijn van een dier afhangt van zijn gezondheid zal Hasselt een meldpunt broodfok installeren. Dit gaat de praktijken van malafide kwekers en handelaars tegen. Dieren zijn geen koopwaar en ook baasjes verdienen gezonde dieren.

Eén keer per jaar organiseren we een een dierendag met activiteiten voor huisdieren en tegelijk de verspreiding van nuttige informatie over bv. de verzorging van hun dier.

GROEN GELUK

Meer groen: ook daar is het mij te doen. Iedereen heeft recht op woongroen (bv. gevelgroen, ontharde voortuinen, groendaken, balkontuinen, straatgroen …), buurtgroen (bv. groene ontmoetingsplaatsen binnen de 400 m wandelafstand) en wijkgroen (bv. een park binnen de 800 m wandelafstand).

Door het verbinden van geïsoleerde stukken groen, krijgen we opnieuw leefbare en beleefbare natuur. Om het aankoopbeleid van natuurverenigingen te ondersteunen wil ik een reglement voor de restfinanciering bij de aankoop of een beheersubsidie van minstens 30 euro/ha. In tegenstelling tot de Vlaamse regering steun ik het behoud van de Groene Delle als onmisbare natuurverbinding binnen de Wijers. Met een groenstructuurplan leggen we de wenselijke groene structuur van onze stad vast. Daarop richten we ook ons aankoopbeleid.

Van de grote modderkruiper tot gierzwaluwen: Hasselt heeft een ongekende rijkdom aan in het wild levende dieren. Om die biodiversiteit te bewaren, komt er een soortenbeschermingsprogramma. We kiezen resoluut voor méér vergroening en extra bomen in plaats van stom beton.

Lees het hele programma van RoodGroen+Hasselt