Eerlijker

18 December 2017

Eerlijker

Elke burger moet een eerlijke kans krijgen om zijn dromen waar te maken. Zorgen dat iedereen mee kan, dat is waar politiek om draait. Wij doen het niet voor onszelf, maar voor jou.

WOONGELUK

Hasselt is in trek, maar die groei mag niet ten koste gaan van woon- en leefgeluk van de Hasselaren. Bouwen moet dan ook meer zijn dan het simpelweg omvormen van stenen tot een woning. Ik ga voor een duurzame woonomgeving. Via een zgn. ‘Community Land Trust’ en een rollend woningfonds koopt onze stad verwaarloosde panden aan om te renoveren of te vervangen door nieuwbouw of groen. De grond blijft eigendom van de stad. Nieuwe of vernieuwde woningen die erop staan worden via een systeem van erfpacht of recht van opstal tegen betaalbare prijzen ‘verkocht’ aan inwoners. Met nieuwe woonvormen zoals co-housing zetten we gezamenlijk-individueel wonen op de kaart.

Niet iedereen is in staat om op de privémarkt te huren of te kopen. Daarom maken we een inhaalbeweging inzake sociaal en betaalbaar wonen. Dit gebeurt in overleg met sociale verhuurkantoren, huisvestingsmaatschappijen en bouwpromotoren. Door een stop op de verkoop van publieke gronden en panden, kunnen we méér woongelegenheid in stadshanden houden. We stellen die ter beschikking via erfpacht. We wensen uitdrukkelijk geen sociale of etnische discriminatie op de woonmarkt. We voeren daarom zgn. ‘praktijktesten’ in.

ONDERNEMERSGELUK

Creatieve en commerciële geesten krijgen kansen. Daarom wil ik een goed beleid rond startersondersteuning. Dat bestaat uit onder meer informatie- en advies, maar ook uit persoonlijke coaching, het helpen zoeken naar een geschikte locatie en subsidiebegeleiding.

Nieuwe vormen van economie zoals coöperatief ondernemerschap en deeleconomie verdienen dezelfde ondersteuning. Omdat onze economie evolueert van lineair naar circulair moet onze stad maximaal inzetten op hergebruik, recyclage en renovatie. Het delen van fietsen of auto’s, maar ook van andere goederen, is iets dat Hasselt moet stimuleren en mogelijk maken. Ook de repaircafés, rommelmarkten, geefpleintjes en kringwinkels verdienen onze steun. Datzelfde geldt voor coöperatieve projecten waarbij inwoners samen een deel van de kosten op zich nemen om die later terug te verdienen

Hasselt is reeds 11 jaar een fairtradegemeente en dat moet ze nog lange tijd blijven. De stad moet in haar aankoopbeleid het voorbeeld geven waar het duurzame en eerlijke handel betreft. De as Dorpsstraat-Paardsdemerstraat moet worden uitgeroepen tot Fairtradestraat.

FINANCIEEL GELUK

Een goed financieel beleid tijdens de afgelopen legislatuur heeft ervoor gezorgd dat ik kan garanderen dat de belastingen de volgende zes jaar niet moeten worden verhoogd. Onze stad kan daarom ook inzetten op een rechtvaardiger fiscaal model. Dat houdt rekening met gezinssamenstelling en het groeiend aantal alleenstaanden. Forfaitaire belastingen waarbij iedereen hetzelfde betaalt en dus zwaar wegen op het budget van singles kunnen niet. Belastingen moeten anderzijds maximaal inspelen op gedragsverandering of op het wegwerken van ongewenste effecten. ‘De vervuiler betaalt’ is in dat opzicht slechts één voorbeeld.

Lees het hele programma van RoodGroen+Hasselt