Windmolen verrijst aan de Stedelijke Werkplaatsen

30 Augustus 2012

Windmolen verrijst aan de Stedelijke Werkplaatsen

Je kan er niet naast kijken. Aan de Centrale Werkplaatsen van Stad Hasselt verrijst een indrukwekkende zuil. Hij zal de tankwielkast en rotor dragen van één van de twee windmolens die momenteel hier worden gebouwd. Dit is één van de resultaten van het beleid van het bestuur om duurzame energie te promoten: zuiniger gebruik en een duurzame en veilige productie, de oprichting van een eigen Energiebedrijf enz. De windmolens worden geplaatst door en uitgebaat door Limburg Win(d)t NV en Limburg Wind cbva. Dit na een openbare aanbesteding van de concessieovereenkomst. Het is mogelijk om als burger zelf aandelen te verwerven van de cbva Limburg Windt, een voorwaarde die uitdrukkelijk gesteld werd bij de concessievoorwaarden. Op de daken van de werkplaatsen liggen ook zonnepanelen zodat nu zowel zon als wind op deze site meewerken aan de energiebevoorrading van Hasselt.