Voor u gelezen: drie boeken besproken in telkens een uur

30 Augustus 2016

Voor u gelezen: drie boeken besproken in telkens een uur

'Voor u gelezen' is een reeks lezingen over boeken. Ze brengt werken die kritisch reflecteren over onze maatschappij in haar zoektocht naar een duurzame toekomst. Het komt er immers vaak niet van een goed non-fictieboek te lezen. Daarom vragen we telkens een specialist die dat voor jou doet. Hij of zij stelt het werk  graag op ongeveer een uur aan jou voor. 'Voor u gelezen' is een initiatief van Stad Hasselt, Vormingplus Limburg, de Stedelijke Bibliotheek Hasselt en Provincie Limburg Dienst Milieu en Natuur.    

MENSEN MAKEN DE STAD

Onze steden staan voor een immense uitdaging. De stadsbevolking neemt fors toe en nog nooit woonden er zo veel groepen mensen met een verschillende achtergrond. De kloof tussen arm en rijk blijft groeien en ook de ecologische voetafdruk van de stad is groot. Oikos, een onafhankelijke denktank die werkt aan sociaal-ecologische verandering, nodigde onderzoekers uit om samen na te denken over de toekomst van de stad. Dirk Holemans vat hun bekommernissen voor ons samen.

Begeleiding: Dirk Holemans
Datum: donderdag 22 september 2016 om 19.30u
Locatie: Administratief Centrum (Schiervelzaal), Ridder Portmansstraat 16, Hasselt
Deelname: gratis

LAUDATO SI

In de encycliek Laudato Si ('Geprezen zijt Gij') roept paus Franciscus 'alle mensen van goede wil' op om met respect en eerbied om te gaan met de aarde en de armen. De ommekeer waartoe de paus oproept is ingrijpend: economie, politiek, maatschappij en ook de kerk moeten gericht zijn op het behoud van de schepping en het welzijn van de generaties na ons. Deken Ali Cornelissis stelt deze encycliek aan ons voor.

Begeleiding: deken Ali Cornelissis
Datum: dinsdag 15 november 2016 om 12.30u of om 19.30u
Locatie: Oude dekenij, Zuivelmarkt 17, Hasselt
Deelname: gratis

GRATIS GELD VOOR IEDEREEN

Het probleem is niet dat we het niet goed hebben, het probleem is dat we niet weten hoe het beter kan. In deze tijd, met koopkracht als laatste ideaal, schetst Rutger Bregman nieuwe vergezichten. Van een basisinkomen voor iedereen tot een werkweek van vijftien uur, van een wereld zonder grenzen tot een wereld zonder armoede. Het is tijd voor de terugkeer van de utopie. Laat je meenemen op een reis door de geschiedenis en maak kennis met ideeën die tegen de tijdgeest ingaan, dwars door de oude scheidslijn van links en rechts heen. Mieke Dury van Vormingplus Limburg las het boek en brengt de inhoud naar voor.

Begeleiding: Mieke Dury, Vormingplus Limburg
Datum: dinsdag 29 november 2016 om 12.30u of om 19.30u.
Locatie: Kringwinkel Okazi, Sint-Truidersteenweg 150, Hasselt
Deelname: gratis