Vogels en Verbruggen nemen het woord in Hasselt

26 November 2014

Vogels en Verbruggen nemen het woord in Hasselt

Voor wie op de lange winteravonden toch even de deur uit wil en het nuttige aan het aangename wil paren, heeft Groen Hasselt twee uitstekende tips.

HET NIEUWE WONEN

Op dinsdag 2 december 2014 komt gewezen Groen-boegbeeld Mieke Vogels spreken over het nieuwe wonen en de sociale cohesie. Vogels schreef in 2012 een boek over deze materie, die haar na aan het hart ligt. Wonen is immers een basisbehoefte en iedereen heeft recht op een behoorlijke woning. Het lijdt weinig twijfel dat zij ook zal ingaan op het afschaffen van de woonbonus en de (maatschappelijke) gevolgen die dat heeft en nog zal hebben.

Plaats van afspraak is de Universiteit Hasselt, campus Oude Gevangenis. De lezing wordt georganiseerd door Het Genootschap De Volle Maan, het Limburgse Huurderssyndicaat en de Universiteit voor het Maatschappelijk Belang.

HERNIEUWBARE ENERGIE

Exact een week later, op dinsdag 9 december, en op dezelfde locatie komt ook professor Aviel Verbruggen spreken. In Vlaanderen is hij vooral gekend als lid van het IPCC, het Intergovernmental Panel on Climate Change.

Verbruggen ziet voor de toekomstige energievoorziening alleen heil in het aanwenden van hernieuwbare energiebronnen en zeker niet in kernenergie. Maar dan moeten de subsidies die worden uitgetrokken voor hernieuwbare energie ook efficiënt worden aangewend. Voor 2/3 ervan is dat nu immers niet het geval.

De professor licht dit alles nader toe in een lezing die wordt georganiseerd door BronsGroen, Greenpeace Limburg, de Limburgse Milieukoepel en de Universiteit voor het Maatschappelijk Belang.