Veilig en verbonden

23 Januari 2015

Veilig en verbonden

"Beledigd worden is de prijs van de vrijheid, en wij betalen die met plezier." Bart De Wever verspreidde met veel applomb een cartoon van Knack-tekenaar GAL. De N-VA-voorzitter wordt erop afgebeeld als Hitler. Wij vonden het destijds niet meteen het meest geïnspireerde werk van Knacks gewaardeerde huiskunstenaar: platjes, flauwtjes, gemakkelijk, demagogisch.

'Kijk eens hoe groot wij, N-VA'ers omgaan met critici', was de impliciete boodschap die de Vlaams-nationalistische voorzitter met zijn tweet van de Hitlercartoon meegaf.

DE PEN KWAM VAN LINKS

De vrijheid van meningsuiting en hoe informatie te interpreteren ligt - je moet het ze nageven - de gewezen confederalisten na aan het hart. Recente voorbeelden te over: Stijn Tormans, Marc Van de Looverbosch, Andrea Croonenberghs of Saskia Van Nieuwenhove. Voor wie er voorts nog heil in zag: de media blijken eigenlijk helemaal ongeloofwaardig.

Het is in het gegeven kader dan ook enigszins verheugend vast te stellen dat de rechtse kerk zich de afgelopen weken heeft opgeworpen als de ultieme verdediger van het recht op vrije meningsuiting en de persvrijheid. Temeer daar de pen die tot deze plotse openbaring leidde van links kwam. En laat het nu - steeds volgens de Antwerpse burgemeester - net links zijn dat zich dan weer te weinig verzette 'tegen bepaalde uitwassen van de islam'. Rare jongens, die gewezen seperatisten.

VOEDINGSBODEM WEGNEMEN

De achtbaan van gebeurtenissen waarin de samenleving sinds 7 januari jl. is terechtgekomen doet ons allen hoe dan ook met veel vragen worstelen. Eenvoudigweg vragen om het gezond verstand te laten zegevieren en overgaan tot de orde van de dag, volstaat immers niet langer als er fanatici rondlopen die koudweg mensen (willen) afschieten omdat ze er een andere mening of levensstijl op nahouden.

Maatregelen dringen zich hoe dan ook op. Vervallen in extreme oplossingen om extreme daden aan te pakken is anderzijds ook niet de juiste weg. Voor Groen bestaat het antwoord op het geweld uit de combinatie van veiligheid en verbondenheid. Natuurlijk moeten burgers van deze samenleving beschermd worden tegen iedere vorm van geweld, uit welke hoek dit ook mag komen. Maar burgers van deze samenleving moeten ook de mogelijkheid hebben om gevrijwaard te zijn van sociaal-economisch achtergestelde situaties die mede de voedingsbodem vormen voor dat geweld. De inzet van - godbetert - 300 militairen zal daar immers weinig aan veranderen. Op korte noch op lange termijn.

Derya Erdogan - Gemeenteraadslid Groen