Toewijzingsreglement is werkstuk van alle huisvestingsmaatschappijen

11 Maart 2012

Toewijzingsreglement is werkstuk van alle huisvestingsmaatschappijen

Schepen Toon Hermans stelde aan de pers de nieuwste ontwikkelingen voor mbt sociale huisvesting in Hasselt. Vandaag telt Hasselt 1.600 sociale huurwoningen. Dat is 4,4 % van het totale woningaanbod in de stad. Het stadsbestuur heeft de ambitie om dat percentage tegen 2020 te laten toenemen tot 7,5%  ? een cijfer boven de opgelegde Vlaamse norm. Ook gaat er in het Hasseltse beleid extra aandacht naar zelfstandig wonen voor personen met een beperking. Ondanks de inspanningen van het stadsbestuur en de huisvestingsmaatschappijen blijven de kandidatenlijsten voor een sociale huurwoning zeer lang. Te lang, ook voor bepaalde groepen met naast een beperkt inkomen ook een bijzondere problematiek, wat het vinden van een woning nog moeilijker maakt.

VOORBEHOUDEN

"We stelden een specifiek toewijzingsreglement op, zodat 2% van de sociale huurwoningen voorbehouden is voor bijzondere doelgroepen", vertelt schepen van Sociale Huisvesting Toon Hermans. "Zo gaan bijvoorbeeld 6 woningen per jaar naar mensen zonder netwerk, die begeleid worden door een dienst 'Begeleid Wonen'. 4 nog te bouwen studio's zijn bestemd voor zelfstandig wonende personen met een autismestoornis. Voor personen met psychiatrische problemen zijn er 11 studio's. Er zijn 22 appartementen voor personen met een handicap." Daarnaast zijn er 322 woningen - waarvan 148 nieuwbouw - voorbehouden voor 65-plussers.

2 KEER UNIEK IN VLAANDEREN

Het specifieke toewijzingsreglement is omwille van de ver doorgedreven samenwerking met diverse welzijnsorganisaties uniek in Vlaanderen. "Uit gesprekken met die organisaties kregen we een goed zicht op de knelpunten van bepaalde doelgroepen'" vertelt woonmanager Koen Knevels. "Op die manier kunnen meer mensen ? mits een ondersteuning op maat ? zelfstandig wonen aan een sociale huurprijs. Dat creëert dan weer nieuwe plaatsen in residentiële instellingen voor mensen die meer hulp nodig hebben." En er is ook nog een ander Hasselts woonproject dat de aandacht trekt. De Vlaamse overheid koos het Hasseltse experimentenproject Wonen-Welzijn uit als proefproject uit 120 ingediende projecten. Het gaat om woontraining aan bijzondere doelgroepen. De huisvestingsmaatschappij Cordium zal met zes welzijnspartners (OCMW Hasselt, CAW Sonar, CAW 't Verschil, vzw De Oever, vzw Bewust en vzw Basis) samenwerken om mensen in een 15-tal gemeubelde studio's basiswoonvaardigheden aan te leren. Bedoeling is om hen zo voor te bereiden voor de private of sociale huurmarkt. De studio's worden in de Crutzenstraat gebouwd. Vermoedelijk kunnen de bewoners er in 2015 intrekken.