Tewerkstelling van kansengroepen. Hasselt: sociaal kapitaalfonds

28 Februari 2012

Tewerkstelling van kansengroepen. Hasselt: sociaal kapitaalfonds

Op de gemeenteraad van dinsdag 28 februari lichtte schepen Toon Hermans zijn project voor de opzet van een sociaal kapitaalfonds toe.  Bedoeling hiervan is om tegen 2018 15 % van zijn aanbestedingen te gunnen aan de sociale economiesector. Ook momenteel worden taken als het onderhoud van groenaanplantingen, het onderhoud van de speelpleintjes en andere taken door organisaties voor sociale tewerkstelling uitgevoerd.  Het gaat dan om organisaties als Bewel, Alternatief, enz.

KANSEN BIEDEN

"Tewerkstelling is niet enkel van belang voor bedrijven, maar is een belangrijk instrument voor integratie in onze samenleving. Het geeft structuur en betekenis in het dagdagelijkse leven en voorziet in een noodzakelijk inkomen.

Daarom moeten wij mensen die om diverse redenen moeilijk aan het werk geraken stimuleren en kansen bieden om aan de slag te gaan."

Voor de projecten die in sociale economie zitten, trekt Hasselt vanaf nu het bedrag jaarlijks met 1% op, om in 2018 net onder de 1,3 miljoen euro te eindigen.