Terreurige dagen: wat denkt Groen hiervan?

30 November 2015

Terreurige dagen: wat denkt Groen hiervan?

De aanslagen in Parijs hebben ons recht in het hart geraakt. We zijn allemaal geschokt en diep bedroefd door deze drieste terreur. De barbaarse aanvallen op willekeurige burgers en plaatsen zijn afschuwelijk en totaal verwerpelijk. We veroordelen ze als mens en als partij in de meest krachtige bewoordingen.

MEER VEILIGHEID, MEER VERBONDENHEID

Maar als Groen willen we verder gaan, en ook deel van de oplossing zijn. Een oplossing die zowel de veiligheid van u en mij als de verbondenheid tussen ons allemaal vergroot. Tegen die gruwel van IS moeten we nog beter de veiligheid van al onze inwoners garanderen, en tegelijk onze menselijkheid sterker benadrukken. We moeten ons samen krachtig verzetten tegen de haat en de polarisatie waarop terrorisme teert.

SCHOUDER AAN SCHOUDER STRIJD AANGAAN

Met Groen weigeren wij vandaag in de val te trappen die IS voor ons gespannen heeft. Maar een krachtig optreden is noodzakelijk. Wij zijn elkaars bondgenoten in de strijd tegen dit extreme geweld.

Meyrem Almaci stelde aan haar collega-partijvoorzitters voor om over de grenzen van meerderheid en oppositie heen te werken aan concrete oplossingen. Nu, meer dan ooit, is het moment om schouder aan schouder de strijd aan te gaan met degenen die onze waarden en onze samenleving met geweld willen ontwrichten.

KETENBENADERING

Groen stelt in alle parlementen dezelfde ketenbenadering voor, met een reeks van 4 schakels die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn: (1) een integraal veiligheidsbeleid, (2) een gespecialiseerd beleid voor terugkeerders, (3) de voedingsbodem voor radicalisering wegnemen, en (4) een geloofwaardig Belgisch en Europees buitenlandbeleid voeren. Sinds de aanslagen op Charlie Hebdo hebben we hier in de parlementen het voortouw genomen en dat blijven we doen.

SITUATIE IS ERNSTIG

De situatie is bijzonder ernstig en we moeten er rekening mee houden dat aanslagen worden gepland in België. Groen stelt al langer voor om de veiligheidsdiensten te versterken en uitwisseling van informatie tussen inlichtingendiensten te verbeteren. Maar het conflict is complex en er is niet één wonderoplossing.

VEILIGHEID, REPRESSIE, PREVENTIE

De eendracht die er is bij de bevolking moet zich ook vertalen in een eendrachtig beleid, nationaal en internationaal. Topprioriteit is de veiligheid van alle burgers. Wij, Groenen, pleiten voor een beleid dat veiligheid garandeert en inzet op verbondenheid. Dat wil zeggen: kordaat en repressief optreden tegen mensen die onze samenleving in gevaar brengen. Daarnaast moeten we ook preventieve maatregelen nemen om de voedingsbodem van radicalisering weg te nemen. Onze aanpak is realistisch en ontwikkelt verschillende sporen: veiligheid, repressie en preventie.

STRUCTURELE MAATREGELEN

Dringende maatregelen op korte termijn zijn noodzakelijk, maar wanneer we geen structurele maatregelen nemen die de bodem wegnemen voor radicalisering, dweilen we met de kraan open. Wie denkt dat radicalisering zal verdwijnen zonder preventief te werken, dwaalt.

BRUSSEL?

De veiligheid en het leven van de burger staat centraal. Wat Brussel betreft is er zeker een betere coördinatie in het politie- en veiligheidsbeleid nodig. Groen is voorstander van 1 gewestelijke politiezone, onder bevoegdheid van de minister-president van Brussel. De controle op de werking van de politiezone gebeurt door het Brusselse parlement. Tegelijkertijd vragen wij ook expliciet aandacht voor de bekommernissen van de burgers van Brussel. Wij willen dat zij in die eengemaakte politiezone steeds beroep kunnen doen op nabijheidspolitie, wijkagenten en een werking aangepast aan hun buurt of gemeente.

GOEDE COÖRDINATIE

Daarnaast is er ook nood aan een betere coördinatie tussen de lokale politie, de federale politie, de Staatsveiligheid, de militaire inlichtingendienst ADIV en het Orgaan voor de Coördinatie en Analyse van de Dreiging (OCAD).

LESSEN LEREN

Groen heeft een onderzoek gevraagd van Comité P (dat de werking van de politie controleert) en Comité I (dat de inlichtingendiensten controleert) naar de Belgische link met de verwoestende aanslagen. Niet om een zondebok te vinden, maar om er lessen uit te trekken en de werking van de diensten te verbeteren.

VERANDER KOERS BUITENLANDBELEID

IS is groot kunnen worden op de puinhopen van het Amerikaanse beleid van Georges Bush in Irak na 9/11. Als de regering de strijd tegen terreur serieus wil nemen, doet ze er goed aan de koers van haar buitenlandbeleid te veranderen. Dat is een kwestie van gezond verstand. Stop de steun van ons land aan corrupte regimes zoals Saoedi-Arabië, die de ganse regio vergiftigen met hun extremistische ideologie en (financiële) steun aan terroristen. Stop ook de export van Belgische wapens naar Saoedi-Arabië en andere landen die wapens leveren aan de strijdende partijen in het conflict. Zal deze conservatieve regering de moed hebben om het roer om te gooien? Voorlopig is geen enkele verandering merkbaar.

VLUCHTELINGEN ZIJN GEEN TERRORISTEN

"Tussen de vluchtelingen zitten ook Syriëstrijders. Is het dan geen tijd om de grenzen (tijdelijk) te sluiten?" Dit is een begrijpelijke reactie, maar vluchtelingen zijn geen terroristen. Ze zijn net op de vlucht voor verschrikkelijke misdaden tegen de menselijkheid die nu ook Parijs hebben getroffen. Het is wel zo dat terroristen er gebruik van maken om tussen de vele vluchtelingen Europa binnen te dringen. Die terroristen moeten we absoluut tegenhouden. Een betere controle is nodig. Groen wil ook kwalitatieve opvang voorzien aan de buitengrenzen van Europa alsook een spreidingsplan tussen alle lidstaten.