Tegen 2020 48 laadpalen voor elektrische voertuigen in Hasselt

07 November 2016

Tegen 2020 48 laadpalen voor elektrische voertuigen in Hasselt

De Vlaamse overheid wil aanzienlijk meer oplaadpunten voor elektrische voertuigen. Elektrisch vervoer is in opmars en groeit stelselmatig waardoor het voor gemeenten en steden relevant wordt om hierop te anticiperen. Het inzetten op elektrisch vervoer kan er mee voor zorgen dat steden en gemeenten op termijn voldoen aan de vastgestelde klimaatdoelstellingen. Om deze doelstellingen te bereiken, is er nood aan een vergroening van de mobiliteit.

'LADDER VAN HET LADEN'

De stad wenst de uitrol van de laadpunten te faciliteren. Maar ze wil ook de druk op de openbare ruimte niet nodeloos doen toenemen. Daarom kijkt ze hoe het mogelijk is om zoveel mogelijk privaat of semi-openbaar te laden. Dit principe heet de 'ladder van het laden'. Dit wil zeggen dat er in eerste instantie onderzocht wordt of de e-rijder kan laden op privédomein, indien dat niet mogelijk is zal gekeken worden naar de optie om op te laden in de semi-openbare ruimte (bv. parkeerterreinen, - pleintjes, parkeergarages en randparkings in eigendom van de stad) en in laatste instantie zal de stad bekijken of er mogelijkheden zijn om een laadpunt te voorzien in de openbare ruimte.

INFRAX

Om het beleid effectief uit te voeren binnen de beschikbare werkingsmiddelen wil de stad samenwerken met distributienetbeheerder Infrax. Voor heel Vlaanderen moeten de netbeheerders tegen 2020 5.000 oplaadpunten geïnstalleerd hebben. De gemeentes hebben de keuze om zelf een aanbesteding uit te schrijven of dit samen met de netbeheerder te doen. Hasselt kiest voor het tweede.

48 LAADPALEN IN 2020

Het College van Burgemeester en Schepenen (CBS) keurde de beleidsvisie betreffende de uitrol van de elektrische laadpunten op Hasselts grondgebied goed. Het CBS ging ook principieel akkoord met een samenwerking met Infrax voor de plaatsing van 15 laadpalen in de periode 2016-2017. Later - tegen 2020 - wordt dat aantal uitgebreid tot 48.

'PARKEERCONCURRENTIE' VERSUS NOORWEGEN?

De schepenen Joost Venken (Duurzaamheid) en Habib El Ouakili (Mobiliteit) zijn zich er terdege van bewust dat dit tot een soort van 'parkeerconcurrentie' kan leiden. Nu al is de vraag naar (extra) parkeerplaatsen voor gewone wagens immers groot. Anderzijds zal de vraag naar laadplaatsen voor elektrische wagens ook blijven toenemen. Een land als Noorwegen heeft nu al beslist dat er tegen 2025 géén wagens meer mogen rijden op fossiele brandstoffen. Dat is dus binnen 8 jaar.  De 'ladder van het laden' (zie boven) kan voorlopig soelaas brengen en voor evenwicht zorgen.