Solarstad: de zon werkt voor Hasselt

23 Februari 2017

Solarstad: de zon werkt voor Hasselt

In het kader van haar ambitieus klimaatbeleid was Stad Hasselt op zoek naar een nieuwe werkkracht. Na lang overleg is beslist om deze nieuwe werkkracht te rekruteren uit het zuiden omwille van de expertise en ervaring: de zon.

VACATURE

Daarom publiceerde Stad Hasselt eind januari een bijzondere vacature in de Spaanse kranten. "Met veel trots stel ik vandaag onze nieuwe werkkracht voor: de zon!", aldus Joost Venken, Hasselts schepen voor Duurzaamheid, Milieu en Energie. "Vanaf vandaag werkt ze elke dag mega enthousiast voor Hasselt. De eerste weken zal ze nog moeten inlopen en haar plaats opeisen voor de wolken, maar nadien heeft ze beloofd om overuren te kloppen bij de vleet en iedereen te laten stralen. Ze weet het beste uit de Hasseltse zonnepanelen te halen en met haar erbij lijkt elke dag wel 'zon'-dag."

SORRY SPANJE

De Spanjaarden zijn natuurlijk minder opgezet dat stad Hasselt de zon is gaan wegkapen. Daarom heeft de stad beslist om zich uitgebreid te excuseren. De 'Sorry-campagne' is daarvan een uitloper.

SPANJAARDEN PASSEN ZICH AAN

Tegelijk hebben we vastgesteld dat Spanjaarden hun hoofd niet laten hangen. Ze zijn zich aan het voorbereiden op een leven zonder zonneschijn. Hun doorzettingskracht en aanpassingsvermogen hebben we gefilmd.

SOLARSTAD HASSELT

'De zon werkt voor Hasselt' is de communicatiecampagne voor het project 'Solarstad Hasselt'. "Samen met alle Hasselaren, Hasseltse verenigingen, bedrijven, middenveld, onderwijsinstellingen, ... willen we van Hasselt dé solarstad van Vlaanderen maken", stelt Joost Venken. Het project 'Solarstad Hasselt' heeft een looptijd van twee jaar en bevat twee grote delen: innovatie en participatie.

INNOVATIE: HASSELT ALS STADSLABO VOOR SOLARTOEPASSINGEN

Stad Hasselt kiest ervoor om een early adopter te zijn en ruimte te geven voor experimenten op haar grondgebied. Zo is er de Solarbench in het Stadspark en wordt vandaag ook de Smartflower officieel ingeplugd aan zwembad Kapermolen. Deze Oostenrijkse uitvinding is een mooi voorbeeld van de nieuwe generatie innovatieve zonne-energiesystemen. Bij het opkomen van de zon ontplooit de waaier zich volledig automatisch en draait hij met de zon mee. Na het opvangen van de laatste zonnestralen, vouwt de Smartflower zich weer op. De Smartflower wekt gemiddeld 4.000 kWh per jaar op wat gelijk is aan het gemiddeld jaarlijks elektriciteitsverbruik van één gezin. Stad Hasselt wil zo laten zien dat er ook voor particulieren heel wat meer mogelijk is dan de klassieke zonnepanelen op de daken.

UNIVERSITEIT HASSELT: WERELDSPELER

Hasselt heeft het geluk om een wereldspeler te hebben in het onderzoek naar fotovoltaïsche zonne-energie. Daarom zijn we heel blij dat de Universiteit Hasselt onze bevoorrechte partner is voor het innovatieve luik.

X-FESTIVAL

In opdracht van de stad organiseert het X-LAB & PHYSXLAB met professor Jean Manca o.a. het leerlingenpractica 'Maak zelf een zonnecel', Cross-over 'Solar(t)'-projecten, de Solarstad Awards en het X-festival. Dit festival wordt mede georganiseerd met steun van EFRO, LRM en IMEC, en vindt plaats van 4 tot en met 6 mei in de Oude Gevangenis van Hasselt. De 'X' verwijst naar de kruisbestuiving en interactie tussen technologie, wetenschap en kunst. "Tijdens de eerste twee dagen van het X-Festival komen onderzoekers, bedrijven, architecten, designers en kunstenaars samen. Er staan dan inspirerende lezingen op het programma waarna er ruimte is voor creatief en out-of-the-box nadenken over zonne-energie en de slimme (eco-)stad van de toekomst", licht professor Jean Manca toe. Zaterdag 6 mei mikt het X-Festival op het grote publiek voor de ontdekking van innovatieve prototypes en demo's.

PARTICIPATIE: GROEPSAANKOOP VIA HASSELT.BE/SOLARSTAD

"De voorbije jaren is de kwaliteit van zonnepanelen sterk verbeterd én is de prijs fors gedaald. Tel daarbij de stijgende elektriciteitsprijzen en je beseft dat zonnepanelen een veilige en rendabele investering zijn." , aldus Joost Venken.

Voor Hasselaren die over een eigen dak beschikken, organiseert de stad een groepsaankoop zonnepanelen. Een onafhankelijk studiebureau begeleidt de stad hierbij en bewaakt de kwaliteit. "We verzamelen alle geïnteresseerde Hasselaren en gaan collectief de markt op. Zo kan iedereen genieten van een snelle, kwalitatieve installatie tegen een voordelig tarief", stelt Joost Venken. Inschrijven kan tot en met 31 maart 2017.

INFOSESSIE VOOR ARCHITECTEN

Omdat het belangrijk is dat ook de architecten mee zijn in het verhaal werd een ontbijtsessie georganiseerd in de Corda Campus. 30 geïnteresseerde architecten uit Hasselt en omgeving kregen een update op maat over esthetische toepassingen van zonnepanelen, tips & tricks om rekening mee te houden bij het ontwerp,  maar ook financiële cases en het consumententarief werden toegelicht.

ALLE HASSELAREN BETREKKEN

Wat voor Hasselaren die in een appartement wonen, niet over een geschikt dak beschikken of bijkomend in zonne-energie willen investeren? Zij krijgen de mogelijkheid om samen met de stad te investeren in zonne-energie. Hiervoor is de stad op zoek naar nieuwe samenwerkingsverbanden. Op die manier vergroten we de betrokkenheid van alle Hasselaren.

BEGELEIDING OP MAAT VOOR ONDERNEMINGEN

Ook ondernemingen kunnen meedoen aan de groepsaankoop. Bij grotere installaties volgt zelfs begeleiding op maat en wordt er bijkomend een haalbaarheidsstudie uitgevoerd in opdracht van de stad. Bijkomend stelt Stad Hasselt een facilitator aan die op zoek gaat naar opportuniteiten bij bedrijven om samen met de stad te investeren in hernieuwbare energieproductie uit de zon. Op die manier creëren we naar een 'win-win-win' situatie, goed voor de stad, de bedrijfswereld en het klimaat.

SOLARSTAD AWARDS

Als kers op de taart reikt Hasselt twee Solarstad Awards uit. Zonnecellen kunnen gebruikt worden voor tal van onverwachte toepassingen. Met de uitreiking van de Solarstad Award dagen de stad Hasselt en de Universiteit Hasselt iedereen uit voor nieuwe innovatieve en creatieve toepassingen van zonne-energie. "Iedereen is welkom om deel te nemen aan de Solarstad Award. Deelnemers mogen hun idee uittekenen, uitschrijven of realiseren door middel van een prototype. De universiteit stelt hiervoor een aantal zonnepaneeltjes ter beschikking", verduidelijkt professor Jean Manca. Op zaterdag 6 mei worden de eerste Solarstad Awards uitgereikt in de Oude Gevangenis van Hasselt. "De junior Solarstad Award, een geldprijs van 250 euro voor de categorie 6 tot 18 jaar, wordt uitgereikt door de publieksjury. Een professionele jury buigt zich over de inzendingen van volwassenen. Zij maken kans op een geldprijs van 1.000 euro. We zijn zeer benieuwd naar de creatieve ideeën van de Hasselaren." 

STAD HASSELT INVESTEERT IN ZONNE-ENERGIE OP EIGEN DAKEN

Tot op heden heeft stad Hasselt vooral geïnvesteerd in zonnepanelen op haar grotere gebouwen, zoals de centrale werkplaatsen en de Kunstencampus. In totaal produceren deze 3039 zonnepanelen 500.000 kWh groene stroom per jaar. Vanzelfsprekend komen er ook zonnepanelen op het dak van het nieuwe stadhuis. Momenteel neemt de stad ook haar kleinere daken onder de loep.