Parkdromen met jongeren op het woonwagenterrein

11 Maart 2012

Parkdromen met jongeren op het woonwagenterrein

De 26 gezinnen op het woonwagenterrein in de Crutzenstraat vormen een eigen leefgemeenschap, de kleinste Hasseltse wijk. Het terrein werd enkele jaren geleden grondig gerenoveerd.  De buurtwerking van de stad start er dit voorjaar het project 'Parkdromen'. De begeleide activiteiten van 'Parkdromen' brengen de groep kinderen van het terrein samen in een activiteitenatelier.  Een andere groep zal bestaan uit jongeren.

TIEN SAMENKOMSTEN

Zij zullen een tiental keer samenkomen om kennis te maken met hun stad, de ruimere leefomgeving, met sport- en andere verenigingen, om te genieten van sport en spel en ook om hun eigen toekomstdromen en -wensen op een creatieve wijze vorm te geven via kunst en multimedia.

In een feestelijke afsluiting zullen zij hun creaties tonen aan de parkbewoners.

Het project is een samenwerking tussen de bewonersraad van het terrein, de Stad Hasselt Dienst Diversiteit, het OCMW en INTRO dat de activiteiten zal begeleiden.