Ondertussen in Suriname …

29 Augustus 2014

Ondertussen in Suriname …

"Een tandarts noemt de slechte communicatie schandalig. 'Ik zit midden in een behandeling en ik kan opeens de vulling niet meer plaatsen. De patiënt en mijn personeel moet ik naar huis sturen en wachten tot er weer stroom is.'" Het bericht komt van de website van de nieuwsdienst van de Nederlandse publieke omroep en gaat over de actuele elektriciteitstekorten in Suriname.

Dit nieuws over Suriname werd hier niet paginagroot uitgesmeerd in de media. We hebben dan zo ook onze eigen probleempjes. En ze vertonen verdacht veel gelijkenissen met die van de Nederlandse oud-kolonie. Blijkens de huidige informatie lijken Hasselt - en als Doel 4 vroeger zou opengaan dan verwacht - heel België de dans van eventuele stroomonderbrekingen te ontspringen. Maar reden tot algemeen gejuich is dat in de gegeven context niet.

OUDE BELANGEN

We gaan niet opnieuw alle minpunten van het gebruik van en het geloof in nucleaire energie opsommen, maar laten wel even Aviel Verbruggen, hoogleraar aan de UA, aan het woord. In een opiniestuk in De Standaard van 14 augustus 2014 zegt hij het volgende: "Atoomenergie is een technologie met hoge kosten, onverzekerbare risico's en zonder perspectieven. (...) Een volle wending van het roer is noodzakelijk: elektriciteit moet binnen een paar decennia haast geheel van wind, zon, water en biomassa komen. Duitsland toont aan dat het kan." Maar: "In België wringt het schoentje bij de politieke haalbaarheid om de oude belangen te doen buigen voor een nieuwe toekomst."

ENERGIEBESPARING

We zouden al eens kunnen inzetten op energiebesparing. Iets waar overigens ook bij het ontwerp van het nieuwe Hasseltse stadhuis ten volle rekening mee is gehouden. Eens de administratie daar gevestigd is zullen door de duurzaamheid van het gebouw de energiekosten zakken van 450.000 euro/jaar nu naar 170.000 euro per jaar. De Bond Beter Leefmilieu, van zijn kant, berekende dat met enkele gerichte acties liefst 8,5% energie bespaard kan worden. Japan - dat met Fukushima zijn les toch ook wel heeft geleerd - slaagde er bv. in om met louter het besparen van energie een derde van het weggevallen nucleair potentieel op te vangen. De opbouw van zo'n indrukwekkend palmares vraagt een beetje tijd. Maar dat het beleid om moet en eindelijk weg moet van de nucleaire verslaving, staat vast. Of Doel 4 nu terug opengaat tegen december 2014 of niet.

Joost Venken - schepen voor Energie & Duurzaamheid Stad Hasselt - 29 augustus 2014