Nieuwe hoop als alternatief voor angst van valse profeten

30 Januari 2017

Nieuwe hoop als alternatief voor angst van valse profeten

*** Deze toespraak werd gehouden door nationaal Groen-voorzitster Meyrem Almaci op zaterdag 21 januari 2017 tijdens de nieuwjaarsreceptie van Groen. ***

Wat is het fantastisch om in Gent te zijn. Iedereen is er vlot geraakt?

Vrienden, ik beken, als Antwerpenaar, .... ik heb wel iets met Gent. Ik heb hier mijn studententijd door gebracht aan de Blandijn, in café 't Floeren Foefke vele uren versleten, vrienden voor het leven gemaakt. Veel van die vrienden zijn hier ook blijven plakken. Gent ligt me dan ook heel nauw aan het hart.

GROENE GESCHIEDENIS IN GENT

Dus vrienden, wat is het fantastisch om in Gent te zijn. Hier in de schaduw van het Gravensteen. Een stad die geschiedenis ademt en waar onze mensen bezig zijn met geschiedenis te maken.

Om Gent elke dag beter te maken.

En Tine, Filip en Elke, doe zo verder. Het is niet altijd makkelijk. Verandering roept soms weerstand op. Maar het is zoals tijdens een verbouwing. Het is soms knokken en veel miserie, maar op het einde genieten we van het resultaat.

Dus Tine, Filip en Elke: blijf elke dag hard verder werken om Gent elke dag beter te maken.

DONKERE BLADZIJDEN IN 2016

Vrienden,

Niets is onmogelijk. Dat heeft 2016 bewezen.

Ons land en de wereld daverde op zijn grondvesten. 2016 was het jaar waarin we landgenoten zijn verloren in vreselijke aanslagen, waarin kinderen op de vlucht voor oorlog doodvriezen in Griekenland, waarin het klimaatrecord opnieuw werd verbroken, waarin de Britten Europa verlieten. Het was het jaar waar populisten met valse hoop vele kiezers hebben verleid.

2016 zindert nog na. 2017 wordt het jaar waarin wordt beslist hoe we daar mee omgaan, welke pagina's er volgen na die donkere bladzijden.

GENOEG VAN HET STATUS QUO

Vrienden,

Het probleem is niet dat mensen zoekende zijn, of dat ze ongerust zijn. Dat is immers alleen maar ... menselijk.

Het probleem is dat er in deze turbulente tijden vele misleidende stemmen zijn die met die ongerustheid aan de haal gaan.

De wereld verandert in een razend tempo. Maar de uitkomst van de verandering ligt niet op voorhand vast. In de Verenigde Staten haalde Donald Trump het, in Canada was het Trudeau. In Frankrijk lijkt Le Pen aan de winnende hand, maar in Oostenrijk won de Groene kandidaat, Vanderbellen, de presidentsverkiezingen. In Nederland staat onze groene collega Jesse Klaver op om de verrassing van de verkiezing te worden en niet Wilders.

Een ding is zeker: Veel mensen hebben genoeg van het status quo. Hebben genoeg van het ons kent ons.

WE SCHRIJVEN ZELF GESCHIEDENIS

Vrienden, als 2016 ons iets heeft geleerd, dan is het wel dit:  niets is onmogelijk. De geschiedenis overkomt ons niet.

Wij zorgen zelf mee voor verandering. Wij bepalen zelf onze toekomst. We schrijven zelf geschiedenis.

TAL VAN MENSEN ONTMOET

Vrienden,

Jullie weten dat stil achter mijn bureau zitten niet mijn sterkste kant is.  Ik heb dit jaar veel mensen gezien. Van Jaswig in Gent tot IMEC in Leuven, van kleine startups tot grote bedrijven, bij middenveld, werkgevers, van in de schoolklas tot in het rusthuis, van Houthalen tot in't zoete Waasland, jawel :-). Soms uiterst vroeg en soms tot in de vroege uurtjes.

En ja, je moet naar de mensen gaan, naar al die doeners, om te weten wat er leeft, welke ideeën ze hebben, waar ze bezorgd om zijn.

En wat ik heb geleerd uit die ontmoetingen is dat hoop niet weg is in ons land, maar er zijn wel hele grote zorgen.

Ik heb met mensen gepraat van mijn leeftijd die hoopvol zijn over hun toekomst, maar die de eindjes niet aan elkaar kunnen knopen door de gestegen facturen, zelfs al werken ze full-time.

Ik heb met geëngageerde ondernemers gepraat die hun allereerste werknemers hebben aangeworven en hun droom aan het realiseren zijn, maar gefrustreerd raken van de oneerlijke voordelen voor de multinationals. 

Ik heb met jongeren gepraat die net zoals ik destijds worden gediscrimineerd in hun zoektocht naar werk of naar een woning, alleen maar omwille van hun afkomst of achtergrond.

Ik heb met mensen gepraat die de zorg opnemen voor hun zieke ouders en zich in duizend bochten moeten wringen om hun kinderen van school te halen en alles gecombineerd te krijgen.

Met verpleegsters, die met hart en ziel werken maar gefrustreerd raken als ze zien hoe de regering voor de zoveelste maal hakt in de sociale zekerheid. Om hun zelfgecreëerd gat in de begroting te vullen.

Ik heb met veel jongeren gepraat die gefrustreerd zijn omdat ze geen job vinden omdat ze geen werkervaring hebben en ze hebben geen werkervaring omdat ze geen job hebben. Jongeren die barsten van goesting om te starten.

MENSEN ZOEKEN EEN HOUVAST

Vrienden,

The darker the night, the brighter the stars. Hoe donkerder de nacht, hoe feller de sterren. Dat is wat ik uit al die ontmoetingen heb geleerd.

Ik heb geleerd dat we geen hopeloos land zijn zoals sommigen willen doen geloven.

We zijn een hoopvol land met een enorme veerkracht en positieve energie.

Wat ik uit al die ontmoetingen hebben geleerd is dat mensen op zoek zijn naar houvast.

GEEN ZONDEBOKKEN, MAAR OPLOSSINGEN

Wat ik uit al die ontmoetingen heb geleerd, is dat al die problemen niet vragen om zondebokken, die vragen om oplossingen.

De zorg voor de komende generaties zit diep in ons DNA. Wij geven om de planeet, omdat wij geven om mensen. Hier en nu, maar ook over de grenzen van ons land, en over de grenzen van de tijd heen.

Als groenen geloven wij dat elke stap vooruit telt. Elke stap vooruit richting een eerlijkere, gezonder en menselijkere samenleving.

Wij zullen de hoop op een beter leven voor ons en voor onze kinderen, nooit opgeven.

UITDAGINGEN ZIJN STEVIG

Vrienden, we worden stevig uitgedaagd.

De wereld verandert in een razend tempo, de kloof tussen arm en rijk neemt elke dag toe, de gevolgen van de klimaatopwarming laten zich steeds duidelijker en scherper voelen, en mensen worden tegen elkaar opgezet. 

Het antwoord kan twee kanten uit: die van het doemdenken, het afhaken en terugplooien op zichzelf, of die van de nieuwe hoop, van de oplossingen en samenwerken.

ANGST OPKLOPPEN MET VALSE HOOP

En ja, er zijn veel profeten van valse hoop die als oplossing voor morgen, louter de angst opkloppen en onrust aanwakkeren.

Profeten van valse hoop die in plaats van gids te zijn onderweg naar beter, een terugkeer naar het verleden bepleiten.

Profeten van valse hoop die bedienen van fact free politics, ontkennen de realiteit, ook al weten ze beter. Ze spreken een taal die mensen uitsluit en tegen elkaar opzet.

Profeten van valse hoop dienen niet het algemeen belang, maar kennen alleen hun eigen belang.

AAN POLITIEK DOEN MET EEN KOEL HOOFD EN EEN WARM HART

Vrienden,

Er is nood aan een andere politiek, aan nieuwe hoop, aan een nieuwe koers voor dit land.

Onze politiek is niet die van platvloers taalgebruik, maar van respectvolle dialoog, gebaseerd op feiten.

Onze politiek is niet die van het aanvallen van de rechtspraak maar van het respect voor onze instellingen, zelfs als de uitspraak ons niet bevalt.

De politiek van Groen is niet die van de bokshandschoen of van de opgestoken middenvinger.

Wij doen aan politiek met een uitgestoken hand. Met een koel hoofd en een warm hart

Niet vanuit een ivoren toren. Wij doen aan politiek. Samen.

MET KLEINE DADEN HET VERSCHIL MAKEN

Vrienden,

Ik beweer niet zoals zelfverklaarde profeten de toekomst te kunnen voorspellen. Niemand van ons heeft een glazen bol.

Maar wat ik wel weet, is dat het engagement in de samenleving, bij elk van jullie, vele malen groter is dan wat de onheilsprofeten ons willen doen geloven.

Heel veel mensen maken elke dag met vele kleine daden het verschil.

Mohammed El Bachiri, De jihad van liefde. Een kleine maar o zo moedige daad van een man die zijn vrouw verloor tijdens de aanslagen in Brussel. Die duidelijk maakt dat wat ons verbindt sterker is dat wat ons verdeelt. Wat zijn getuigenis heeft teweeggebracht. Dàt is grote verandering.

Ergys Brocaj is een jonge gast van 18 heeft MyUtopia opgericht, een project dat jongeren opnieuw wil doen geloven in politiek. Hij , kàn, nee, wil niet accepteren dat jongeren in sneltempo een pessimistisch wereldbeeld aan het ontwikkelen zijn. Dat is grote verandering

Tony Leduc die met een eenvoudige lezersbrief de 3 euro-maaltijden in rusthuizen aanklaagde. Eten voor een hele dag, goedkoper dan een smos bij Panos. En die de minister in beweging krijgt. Dat is grote verandering.

Eén man, Hans Van Putten, richt een kleinschalige opvang voor 8 mensen met een verstandelijke handicap. Ondertussen is er een netwerk van tientallen dergelijke Thomashuizen. Dat is grote verandering.

POLITIEK MOET VERZOENEN

Vrienden,

Grote verandering start bij kleine daden. Al deze mensen bewijzen dat onze samenleving eerlijker kan, menselijker en gezonder kan.

Maar er is meer nodig.

Al deze mensen willen een politiek die niet langer vertrekt vanuit het eigen grote gelijk. Een politiek die niet langer in achterkamers wordt gesloten maar transparant samen met de burger.

Een politiek die problemen benoemt maar niet veralgemeent, een politiek die verzoent.

Een politiek die de zorgen serieus neemt en niet vergroot.

Een politiek die opnieuw houvast biedt.

Nieuwe Hoop

ER ZIJN OPLOSSINGEN

Vrienden,

Nieuwe hoop, dat is voor ons frisse, andere oplossingen voorstellen voor oude problemen die vastgeroest zijn.

De onoplosbare vervuilende files die van record naar record groeien? Met een mobiliteitsbudget en een slimme kilometerheffing kunnen we die trend keren.

Mensen die op een burn-out afstevenen en oprecht ongelukkig zijn in hun job? Geef die mensen toch de kans om zich te heroriënteren. Met tijdelijke steun.

Apparaten die altijd maar sneller stuk lijken te gaan en een afvalberg die onophoudelijk groeit? Verbied ingebouwde veroudering en trek de garantietermijn van toestellen op naar 5 jaar.

Lokale KMO's , de ruggegraat van onze economie, die naar adem happen ? Verlaag de vennootschapsbelasting, en sluit alle achterpoortjes voor de grote spelers. Dat is pas zuurstof geven aan de economie.

Vrienden, ik kan nog even doorgaan. De oplossingen zijn er, zijn talrijk en concreet, maar worden vandaag niet toegepast. Nog niet.

2017 IS NOG EEN ONBESCHREVEN BOEK

Vrienden,

2016 kunnen we niet meer herschrijven.  Maar 2017 is nog een onbeschreven boek.

2017 kan het jaar worden waarin oplossingen de overhand kunnen halen. 

2017 kan het jaar worden waarin de doeners de roepers het nakijken geven.

Het jaar waarin de verbinding en het respect voor elkaar het haalt van het polariseren en verdelen.

Het jaar waarin solidariteit het haalt van het eigenbelang.

Het jaar waarin gevoelens van ongerustheid niet genegeerd of gekaapt worden,  maar uitzicht wordt gegeven op iets nieuws, iets beters. Op Nieuwe Hoop.

ONZE VERANDERING BRENGT PERSPECTIEF

Vrienden,

Je voelt het aan elke vezel in je lijf: er hangt verandering in de lucht.

Hoe we werken, hoe we leven, eten, hoe we ons verplaatsen?. hoe we onze kostbare tijd en centen besteden en hoe we aan politiek doen. Hoe we in de samenleving staan.

Meer en meer mensen kiezen vandaag voor kwaliteit in plaats van kwantiteit, voor de mens achter de cijfers, voor vertrouwen in plaats van cynisme, voor delen in plaats van bezitten, voor dialoog in plaats van monoloog. 

Die verandering brengt perspectief. Die verandering, brengt nieuwe hoop. Hoop en geloof op een betere toekomst.

Die verandering, dàt is waar Groen voor staat.

En die verandering, vrienden, dat is ook waar wij in 2017 volle bak voor gaan. 

Samen!

Foto: M. Van Beneden