Nieuw aan te leggen wandelroutes maken natuurpracht Herkenrodebossen meer toegankelijk

06 Februari 2017

Nieuw aan te leggen wandelroutes maken natuurpracht Herkenrodebossen meer toegankelijk

*** Deze mededeling werd afgelopen weekend gezamenlijk verspreid door schepen van Leefmilieu Joost Venken en schepen van Groen Valerie Del Re *** De dorpsraad van Kermt, het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren vzw, het Agentschap Natuur en Bos en Stad Hasselt gaan samen een duurzaam wandelnet aanleggen doorheen de Herkenrodebossen. De werken om de routes vlot toegankelijk te maken en te bewegwijzeren starten nog dit voorjaar. Midden oktober moeten de eerste wandelaars er kunnen genieten van al het moois dat de Herkenrodebossen te bieden hebben.

NETWERK VAN TRAGE WEGEN

Ten zuidwesten van Hasselt - op de rand van het stedelijke gebied en op de grens tussen de deelgemeentes Kermt en Stevoort - ligt een uitgebreid complex van bossen, open landschappen en waardevolle kleine landschapselementen: de Herkenrodebossen. Dit gebied wordt doorsneden door een netwerk van trage wegen. Maar als gevolg van de versnipperde eigendomssituatie is de toegankelijkheid voor de wandelaar er vandaag erg moeilijk.

DUURZAAM WANDELNET

Vanuit de werkgroep Trage Wegen van de Dorpsraad Kermt groeide daarom het voorstel om in de Herkenrodebossen een duurzaam wandelnet aan te leggen met aandacht voor de gemeenschapsvormende, natuurbeschermende en historische aspecten. Dat kon meteen op de steun rekenen van zowel het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren vzw, het Agentschap Natuur en Bos als de stad.

VOLDOENDE GROTE BELEVINGSWAARDE

Op basis van een inventaris van de bestaande trage wegen werden alle potentiele wandelroutes op papier gezet. Vervolgens werden enkel die trajecten weerhouden waarvan belevingswaarde door de aaneenschakeling van trage wegen, de afwisseling in landschap, enz. voldoende groot is. Daarnaast speelden ook de juridische en de praktische haalbaarheid bij deze selectie een grote rol. Zo vormen de Herkenrodebossen een mix van privépercelen en eigendommen van het Agentschap Natuur en Bos en vertoonden alle voorgestelde wandelroutes infrastructurele problemen.

KNELPUNTEN WEGWERKEN

Per weerhouden traject werd een inventaris van knelpunten opgemaakt. De juridische vraagstukken zijn intussen opgelost want met alle grondeigenaars werd een akkoord bereikt. Dit voorjaar komen ook de infrastructurele belemmeringen aan de beurt. Zo moeten op sommige plaatsen brugjes voorzien worden om een beek over te steken of moet er een stuk plankenpad of semi-verharding worden aangelegd om modderige stukken te overbruggen. Ook op de eigendommen van het Agentschap Natuur en Bos zijn er op bepaalde plaatsen nog wandelpaden nodig of aan herstelling toe. Daarnaast zullen delen ervan toegankelijk gemaakt worden voor personen met een handicap en rolstoelgebruikers en zullen de routes worden uitgerust met wegwijzers en infoborden. Dit alles moet klaar zijn voor de grote opening van het wandelnet in de loop van oktober 2017.

DRAAGVLAK CREËREN

Maar voor het zo ver is, moeten zo veel mogelijk buurtbewoners warm gemaakt worden voor dit project. Even belangrijk als het inrichten van een kwalitatief wandelgebied in de Herkenrodebossen is immers het betrekken en het creëren van een zo groot mogelijk draagvlak. Daarom organiseerden alle projectpartners op zaterdag 4 februari een infoavond waarop het project werd voorgesteld. Ook de privé-eigenaars in het gebied worden verder betrokken door hen aan te moedigen om kleine landschapselementen zoals knotbomen, hagen en poelen te herstellen en/of aan te leggen. Ze krijgen daarbij actieve ondersteuning.