Naar twintig hittegolfdagen in Hasseltse stadskern

30 Augustus 2016

Naar twintig hittegolfdagen in Hasseltse stadskern

De Hasseltse stadskern zal tegen het einde van deze eeuw een verzevenvoudiging van het aantal hittegolfdagen te verwerken krijgen in vergelijking met de referentieperiode 1986-2005. Dat blijkt uit het rapport 'Opmaak van een hittekaart en analyse van het stedelijk hitte-eilandeffect voor Hasselt'. De studie werd uitgevoerd door het VITO, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek, in opdracht van Stad Hasselt en haar bevoegde schepen Joost Venken.

INZETTEN OP REDUCTIE CO2-UITSTOOT

"Aan het tempo waarmee het klimaat nu verandert en het gebrek aan reactie daarop, valt bovendien te vrezen dat dit 'resultaat' nog vroeger behaald zal worden", zegt Venken. "Dit toont eens te meer aan tot welke zware gevolgen de klimaatverandering, of beter klimaatontwrichting, allemaal leidt. Inzetten op de reductie van CO2-uitstoot is het belangrijkste dat we nu kunnen doen. Dit zal de kosten van de aanpassingen aan de klimaatverandering drukken en zal de schaalgrootte van effecten zoals hitte-eilanden beperken."

WARMTE KAN NIET ONTSNAPPEN

Hoewel ze geen exclusief stedelijk fenomeen zijn, de kaart van Vlaanderen spreekt in dat opzicht boekdelen, hebben steden wel het meest te lijden onder hitte-eilandeffecten. Ze ontstaan omdat de warmte 's avonds en 's nachts niet uit de stad kan ontsnappen of juist omdat opgewarmde materialen haar dan pas afgeven. In het eerste geval kan de warmte moeilijk weg omdat ze gevangen zit tussen de hoge(re) gebouwen, in het tweede geven materialen als beton en asfalt de warmte die ze tijdens de dag hebben opgeslagen dan pas af. Deze warmte cumuleert en zorgt voor een groot onderscheid tussen stad en de omliggende gebieden. Steden hebben bovendien vaak minder groen en ook dat is weer een reden van de hogere temperatuur dan in het ommeland. Paradoxaal genoeg heeft ook het toenemend aantal airco-installaties een opwarmend effect: de energie die zij gebruiken zet zich immers om in warmte.

TERRASJESWEER??

Schepen van Leefmilieu en Duurzaamheid Joost Venken: "'Terrasjesweer' is fijn, maar het heeft ook gevolgen voor de menselijke gezondheid. Een verstoord slaappatroon, aantoonbaar meer ziekenhuisopnames en - zoals in de zomer van 2003 - een verhoging van het aantal sterfgevallen. Daarnaast is het - en ook dat zagen we de afgelopen week - warme weer niet goed voor infrastructuur zoals wegen. Ook de economische impact is enorm, denk alleen al maar aan de verminderde productiviteit. Net een van de grote pluspunten van onze economie."

TE VEEL VERHARDE OPPERVLAKKEN, TE WEINIG VEGETATIE

De klimaatverandering zorgt ervoor dat het warmer wordt in het algemeen en in de stadskernen ook echt heter. Het bovengenoemde rapport geeft aan dat het effect in de stadskern van Hasselt op warme dagen erg uitgesproken is: het gebied binnen de kleine ring is dan een echte 'hot spot'. Temperatuurverschillen met de omliggende, meer rurale gebieden lopen op van 3 °C tot soms zelfs 6 °C. De grote boosdoener is, volgens de studie, "een overvloed aan verharde oppervlakken en een gebrek aan vegetatie." Binnen de grote ring is het een beetje koeler, met name daar waar er meer groen en open ruimte is. Buiten deze ring is er van een hitte-eilandeffect minder sprake, behalve dan in het noorden van de stad, waar minder open ruimte is.

MEETSTATION IN HASSELT

In het kader van een studie naar het hitte-eilandeffect in Vlaanderen is inmiddels ook in Hasselt een meetstation geplaatst. Opdrachtgever is het VITO. De plaatsing gebeurde op 23 augustus jl.