Monitor jij mee?

31 Maart 2015

Monitor jij mee?

In Hasselt is het goed om te wonen en om te leven: als er één rode draad door de Stadsmonitor van 2014 loopt, dan is het deze wel. Deze Stadsmonitor is een lijvig document dat de vinger aan de pols houdt van wat de inwoners van de Vlaamse centrumsteden bezighoudt en hoe ze over de dingen denken. Hij is daarom uitermate bruikbaar als beleidsdocument: waar kan het beter en hoe slagen collega-steden daar al dan niet in.

VERTROUWEN

Media focussen graag op slechte scores. En inderdaad het vertrouwen van de Hasselaren in hun bestuur - zij het stedelijk, Vlaams of federaal - is aan de lage kant. Dat komt hard aan en we doen er alles aan om dat vertrouwen weer op te krikken. Naar het exacte waarom van dat gebrek aan vertrouwen is het overigens gissen. Die vraag van 1 miljoen werd niet gesteld.

ZEGEBULLETIN

Nochtans leest de Stadsmonitor als een zegebulletin voor Hasselt. 79% van de inwoners is over het algemeen tevreden over en ook wel best fier op zijn stad. Sport, cultuur en recreatie halen gemiddeld de 80%. Globaal gesproken scoort de tevredenheid over de eigen woning, buurt en stad in Hasselt zelfs het hoogst van alle centrumsteden. Hasselt heeft ook de hoogste score voor energiezuinige woningen. En zo kunnen we nog een tijdje doorgaan.

SWOT

Maar: alles kan beter. En vanuit Groen Hasselt moeten we daar ook naar streven. Samen. Daarom ons voorstel: laten we de Stadsmonitor van 2014 eens onderwerpen aan een sociaal-ecologische sterkte-zwakte-analyse of - in het jargon - een SWOT-analyse. Welke zijn voor Hasselt de sterktes, de zwaktes, waar liggen de kansen en welke zijn de bedreigingen daarvoor?

KIES EEN THEMA

Daarvoor hebben we jou nodig! Wat kan jij doen? Kies een thema (Cultuur & Vrije Tijd, Leren & Onderwijs, Ondernemen & Werken, Veiligheidszorg, Wonen & Woonomgeving, Zich verplaatsen/Mobiliteit, Zorg & Opvang, Sociale principes, Natuur & Milieu, Burgerschap & Overheid) en lees dat hoofdstuk. Wij nodigen je dan graag uit om je bevindingen samen met ons te komen bespreken. We nemen je aanbevelingen graag mee naar het beleid.

PARTICIPATIE BEGINT AAN DE BASIS

Moet je daarvoor het hele rapport van 385 blz. lezen? Neen! Kijk alleen welk hoofdstuk jou in het bijzonder interesseert om te toetsen aan datgene waar Groen volgens jou voor staat en waar Groen Hasselt volgens jou binnen deze legislatuur nog extra op moet inzetten. Mail dat dan per kerende en dan gaan we na of en hoe we een voor iedereen aangename en zinvolle verdeling kunnen maken.

We hopen van ganser harte dat jullie op deze uitnodiging in willen gaan en kijken uit naar jullie reactie. Participatie begint immers aan de basis.

Joost Venken - Schepen Groen Stad Hasselt

Derya Erdogan - Gemeenteraadslid Groen Stad Hasselt