Limburg.net & Stad Hasselt vragen statiegeld

18 December 2017

Limburg.net & Stad Hasselt vragen statiegeld

De iconische Coca Cola-truck deed dit jaar ook het Hasseltse Kolonel Dusartplein aan en daarvan maakten Limburg.net, Bond Beter Leefmilieu en Stad Hasselt gebruik om de frisdrankgigant te vragen mee na te denken over het heffen statiegeld op blikjes en petflessen.

TERUGDRINGEN ZWERFVUIL MET 5.600 TON

Met de actie - waarbij onze stad vertegenwoordigd werd door schepen voor Leefmilieu en Duurzaamheid Joost Venken - wordt vanzelfsprekend niet Coca Cola geviseerd. Maar als zo'n tanker de koers wendt richting statiegeld, dan is dat een gigantische opsteker voor een deftig beleid in die zin. Statiegeld invoeren op blikjes en petflessen zou het zwerfvuil - iets waar veel mensen zich terecht aan ergeren - substantieel kunnen terugdringen. Naar schatting 5.600 ton zwerfvuil kan worden 'bespaard'. Het opruimen ervan kostte Vlaanderen in 2013 bijna 25 miljoen euro, geld dat aanzienlijk beter kan worden geïnvesteerd.

STATIEGELDALLIANTIE

Limburg.net is lid van de zgn. 'Statiegeldalliantie'. Hasselt overweegt om daar ook mee in te stappen, net zoals steden als Amsterdam, Utrecht en Breda. "Onze stad zal er ongetwijfeld schoner op worden. Nu moet een ploeg van de stad zich uitsluitend bezighouden met het opruimen van het zwerfvuil. Die mensen kunnen prettiger werk doen. Wanneer er statiegeld wordt geheven op blikjes of petflessen zullen de huidige vervuilers wel twee keer nadenken vooraleer ze dat geld achteloos weggooien. Niet al het zwerfvuil zal daarmee meteen verdwenen zijn, maar onze inwoners zullen de rommel voor hun deur en op hun pleintjes aanzienlijk zien verminderen," weet Joost Venken.