Lage-emissiezone: Hasselt gaat voor propere lucht!

19 Januari 2018

Lage-emissiezone: Hasselt gaat voor propere lucht!

"Hasselt denkt eraan om een zgn. lage-emissiezone in te voeren om de luchtkwaliteit te verbeteren." Dat zegt Groen-schepen Joost Venken, o.a. bevoegd voor Milieu, n.a.v. de nieuwe modellen van de Vlaamse Milieumaatschappij om onze luchtkwaliteit te meten. Deze modellen tonen voor onze stad aan (foto - rode assen) dat dit niet alleen in grotere steden een probleem is, maar in héél Vlaanderen. Vooral dieselmotoren zijn de oorzaak van de slechte luchtkwaliteit.

STADSBESTUUR ONDERNEEMT AL ACTIES

Het stadsbestuur onderneemt reeds acties om de luchtkwaliteit te verbeteren. Zo komt er binnen afzienbare tijd een verkeersgeleidingssysteem om net op die roodgekleurde wegen het zoekverkeer te verminderen en is het fietsactieplan in volle uitrol om meer fietsers en minder auto's op onze wegen te krijgen.

MEEST VERVUILENDE DIESELS WEREN

Maar de nieuwe modellen om de luchtkwaliteit op te meten tonen aan dat er meer nodig is en daarom wil het Hasseltse stadsbestuur ook de invoering van een lage-emissiezone om de meest vervuilende diesels te weren, onderzoeken. Nagegaan zal worden binnen welke perimeter deze zone zal gelden, tegen wanneer de invoering ervan mogelijk is, ... Hoe dan ook: Hasselt gaat resoluut voor propere lucht!