Kansen geven aan mens en dier

09 April 2019

Kansen geven aan mens en dier

Op woensdag 10 april start ‘Baas&Beest’ met sociale dienstverlening voor mens en dier in de Jukstraat 33 te Hasselt. Het project richt zich op hulpverlening aan (huisdieren van) kansarmen en wordt uitgebaat met de hulp van jongeren met een ondersteuningsnood. Partners zijn vzw Beestig Wijs, Stichting Prins Laurent, Stad Hasselt en Provincie Limburg. “Letterlijk en figuurlijk deuren openen voor mens en dier: dat is het doel”, zegt Groen-schepen van Welzijn Joost Venken.   Huisdieren zijn vaak de beste vrienden van de mens. Of het nu gaat om honden, katten of andere gezelschapsdieren: een dier in huis draagt bij aan een grotere levenslust, een verhoogd sociaal contact en verminderd eenzaamheidsgevoel. Een huisdier houden brengt echter ook een engagement met zich mee gaande van huisvesting over voeding tot zorg. Dergelijk engagement is, omwille van verschillende redenen, niet altijd even vanzelfsprekend voor elke eigenaar.   ‘Baas&Beest’ biedt daarom een brede waaier aan ondersteuning aan het dier en hun baasje in crisissituaties. Deze sociale dienstverlening omvat diergeneeskundige zorg, noodopvang, een voedselbank, vachtverzorging en opvoedingsondersteuning. Vanaf 10 april worden deze diensten gefaseerd uitgerold. De voorbije maanden werd er hard gewerkt door de projectpartners om het geschikte pand te vinden. Dat werd uiteindelijk gevonden in de Jukstraat 33 te Hasselt. Het ruime gebouw met omvangrijke tuin wordt door Stad Hasselt ter beschikking gesteld van het project.   Brede aanpak Voor Stad Hasselt heeft het project omwille van de brede aanpak dan ook een duidelijke meerwaarde in het lokale welzijnsbeleid. “Hoewel de relatie met het dier centraal staat, gaat ‘Baas&Beest’ verder dan enkel dierenwelzijn”, zegt Groen-schepen van Welzijn Joost Venken.   “Voor personen in kansarmoede is de relatie met hun huisdier van bijzonder groot belang. Wanneer er crisissituaties ontstaan, ontbreekt het deze baasjes vaak aan de nodige middelen of netwerk om dit aan te pakken. Met alle mogelijke gevolgen vandien, van oplopende schulden tot inbeslagname en het (tijdelijk) doorknippen van die hechte band tussen mens en dier. De armoedespiraal wordt zo nog moeilijker om te doorbreken. Dat voorkomen en kansen bieden is dus essentieel.”   Hoewel de relatie met het dier centraal staat, gaat ‘Baas&Beest’ verder dan enkel dierenwelzijn   Provincie Limburg zorgt voor een financiële injectie. Voor de uitrol op het terrein wordt er samengewerkt met de Stichting Prins Laurent en vzw Beestig Wijs. De eerste neemt het gedeelte rond diergeneeskundige zorg op zich. De andere aspecten van de dienstverlening worden gefaciliteerd door vzw Beestig Wijs. Deze organisatie is sinds 2011 op verschillende locaties in Vlaams-Brabant en Limburg actief op het kruispunt tussen dierenwelzijn en jongerenwerk. De vzw werkt voor ‘Baas&Beest’ vandaag al samen met partners vzw Dierenasiel Genk, vzw Dierbaar Natuurlijk, vzw voedselbank Limburg Dirk&Dogs bvba en vzw Katharsis.   Co-creatie “’Baas&Beest’ is voor ons een eerste verwezenlijking volgens het principe van co-creatie binnen onze werking”, zegt Riet Abrahams van Beestig Wijs. “Samen bereik je altijd meer en dat was hier van in het begin heel duidelijk. Dat we in Hasselt een initiatief wilden uitrollen, was dat ook. Hasselt kent niet alleen een goede bereikbaarheid en centrale ligging maar ook een sterk dierenwelzijnsbeleid. Ook de provincie Limburg bouwde gedurende verschillende jaren een robuust dierenwelzijnsbeleid op. Hier landen lag dus voor de hand. Maar het is enkel dankzij de steun van stad en provincie dat deze droom ook werkelijkheid is geworden.”   Elk dier heeft zijn of haar waarde. Daar willen we gebruikers ook wel bewust van maken   Binnen ‘Baas&Beest’ ligt in eerste fase de focus op het organiseren van noodopvang. “Baasjes die tijdelijk niet voor hun dier kunnen zorgen en geen pensionopvang kunnen betalen, kunnen een aanvraag indienen voor noodopvang”, zegt Abrahams. “Dit kan bij de baasjes thuis, bij gastgezinnen of een pension uit de buurt. Alle administratie, van het ontvangen van de opvangvraag over het eventuele ophalen van het dier tot de daadwerkelijke plaatsing, wordt door ‘Baas&Beest’ behandeld.” In de volgende maanden wordt de rest van de dienstverlening opgestart. Om de totale kosten zo laag mogelijk te houden, zal er onder meer een crowdfundingactie georganiseerd worden. Voor alle dienstverlening vraagt het project wel een kleine bijdrage. “Symbolisch uiteraard, maar bewust. Elk dier heeft zijn of haar waarde. Daar willen we gebruikers ook wel bewust van maken.”   Armoedevereniging De Brug Hasselt is blij met het initiatief.  “Dieren veroordelen niet, ongeacht je achtergrond of huidige situatie”, zegt Johnny Cypers. “Voor mensen in armoede zijn ze dan ook vaak hun enige houvast. Hen daarin ondersteunen, is dus erg belangrijk. Als vereniging waar armen het woord nemen, kunnen wij alleen maar blij zijn dat deze partners hun schouders onder dergelijk project zetten.”   Inbreng jongeren Naast de focus op dieren en hun baasjes wil ‘Baas&Beest’ ook perspectief bieden aan jongeren met een ondersteuningsnood. Zij krijgen een belangrijk aandeel in het dagdagelijkse reilen en zeilen binnen het project. “We werken hiervoor met jongvolwassenen die omwille van een achterliggende problematiek of een beperkt toekomstperspectief hebben, of een beperkt sociaal netwerk of moeilijkheden om maatschappelijk te participeren”, klinkt het.   “Klassieke tewerkstelling is voor deze jongeren momenteel niet aan de orde. Zij komen bij ons om zingeving te ervaren, om een dagbesteding te hebben. De jongeren worden van A tot Z betrokken: boekhouding, administratie, PR, het onderhouden van accommodatie, hulp bij voedselinzameling, …”   Doelstelling is te werken aan een doorstroming op maat: voor de ene is dat vrijwilligerswerk, voor de andere is dat tewerkstelling. Dat perspectief wordt ook onderstreept door een van de deelnemende jongeren. “Instappen in dit project biedt me op tal van vlakken heel wat leerkansen. Ook mentaal is het een opsteker: het geeft me een goed gevoel dat ik iets kan doen wat betekenis heeft. Bovendien hecht ik veel belang aan dierenwelzijn. Ik zet dus graag mijn schouders onder ‘Baas&Beest’ en hoop zo mijn steentje te kunnen bijdragen”, aldus een van de jongeren.   In ‘Baas&Beest’ zijn er ook heel wat functies weggelegd voor enthousiaste vrijwilligers. Om deze te selecteren, vinden er om de zes weken infosessies plaats. Wie zich wil aanmelden, kan daarvoor terecht op de website www.beestigbezig.be.