Joost Venken nieuwe Groen-schepen Hasselt

10 April 2014

Joost Venken nieuwe Groen-schepen Hasselt

Joost VENKEN (°1972) wordt de nieuwe schepen voor Groen in Hasselt. Op dinsdag 25 februari a.s. legde hij tijdens de Hasseltse gemeenteraad de eed af. Hij volgt Toon Hermans op. Venken is verantwoordelijk voor de beleidsdomeinen Energie, Duurzaamheid, Leefmilieu, Dierenwelzijn, Ontwikkelingssamenwerking en Domein Kiewit.

DEGELIJK, DEUGDELIJK

Eraan meehelpen om Hasselt duurzamer en rechtvaardiger te maken én te houden zal de rode draad zijn doorheen zijn ambtstermijn. "Tafelspringen is aan mij niet besteed, maar de Hasselaar zal me mogen afrekenen op de degelijkheid en de deugdelijkheid van de beleidsbeslissingen die ikzelf, samen met het college van burgemeester en schepenen, de komende vijf jaar zal nemen."

VOORRECHT

Joost Venken, gehuwd en vader van drie kinderen, legde zijn eed af bij de aanvang van de Hasseltse gemeenteraad in het stadhuis. "Het is een voorrecht om als vertegenwoordiger van Groen deze verantwoordelijkheid te mogen opnemen", zegt hij. "Hasselt is een innovatieve stad, ook op het vlak van milieu, duurzaamheid en energie. Die trend wil ik doorzetten en waar mogelijk zelfs nog versterken."

TOEKOMSTTOETS

Bij de coalitiebesprekingen in 2012 kreeg Groen Hasselt die beleidsverantwoordelijkheden die het nauwst aansluiten bij een ecologische partij. "Deze winter is de beste 'reclame' voor een campagne tegen de klimaatverandering", weet Venken, "maar op dit beleidsniveau is het natuurlijk geen kwestie van op een knop te drukken om haar te stoppen. Een concrete maatregel zou wel kunnen zijn om de nieuwbouw van Stad Hasselt te onderwerpen aan een soort toekomsttoets. Het spreekt voor zich dat openbare aanbestedingen rekening moeten houden met de prijs. Maar mogen we ook laten incalculeren dat zo'n gebouw tijdens zijn levensduur ook energie zal nodig hebben? En dat die klimaatneutraal moet zijn?"

STAPSGEWIJS

Het uitgebreide pakket aan beleidsdomeinen maakt het gebruik van politieke oneliners over 'hoe we die varkentjes wel even zullen wassen' schier onmogelijk, weten ook Joost Venken en Groen Hasselt. "We zullen stapsgewijs mogelijkheden trachten te creëren voor een duurzamer beleid. 'Duurzaam' mag vanzelfsprekend gebruikt worden in de zin van 'de tand des tijds doorstaand', maar moét tegelijk ook ecologisch verantwoord zijn."

2100

In een mand vol begrippen vind je dan onder meer een vermindering van de CO2-uitstoot, zich op een gezonde manier verplaatsen, leven en eten met aandacht voor de biodiversiteit en het voedselevenwicht, ? "Ik stam uit een van nature sociale partij en dus blijft rechtvaardigheid belangrijk. Binnen Ontwikkelingssamenwerking is er de overduidelijke solidariteit tussen Noord en Zuid. Maar het sociale is ook voor de Hasselaren zelf belangrijk. Ik ondersteun een beleid dat aandacht heeft voor mensen met minder kansen en middelen en ga voor een eerlijke verdeling van lasten en lusten. Ook toekomstgericht: in 2100 moet Hasselt ook nog leefbaar zijn", zegt Venken.

LOKAAL ANTWOORD

Voor Venken zowel als voor Groen Hasselt breken boeiende tijden aan. "De uitdagingen waar de samenleving voor staat zijn groot. Het is aan het huidige bestuur, waarvan ik graag deel uitmaak, om daar op zijn specifieke, lokale manier een antwoord op te formuleren", besluit de nieuwbakken Hasseltse groene schepen.