Hasseltse kandidaten voor 25 mei 2014

13 Mei 2014

Hasseltse kandidaten voor 25 mei 2014

Groen Hasselt brengt vier kandidaten in stelling voor de verkiezingen van 25 mei 2014. Zij gaven en geven mee kleur aan de Limburgse campagne en zijn van één ding overtuigd: samen met u doen we het beter!

Carolien Peters - 2de plaats Vlaams parlement

"Als ACV-militante ben ik geboeid door het sociale programma van Groen. Er moeten meer duurzame jobs komen in Limburg. Ik ga volop voor een meer rechtvaardige samenleving: rechtvaardige belastingen waarbij de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen, aanpakken van wachtlijsten in de kinderopvang en de zorg, aanpakken van ongelijkheid. Iedereen heeft recht op een betaalbare woning en toegang tot gezondheidszorg. Ik geloof in sociale cohesie en de meerwaarde van verenigingen en het middenveld om te wegen op het beleid. Met Groen wil ik oplossingen bieden voor dagelijkse problemen van mensen."

SOCIALE RECHTEN

Carolien Peters weet waarover ze spreekt: deze joviale dame laat geregeld haar tanden zien wanneer het er om gaat de rechten van de werknemers te vrijwaren. Ze is nieuw binnen Groen Hasselt, maar is gepokt en gemazeld in de strijd voor meer sociale rechten.

Frank Keunen - Lijstduwer Vlaams parlement

Frank Keunen is al enkele jaren voorzitter van Groen Hasselt. "Als geboren en getogen Hasselaar, voel ik mij zeer nauw verbonden bij wat leeft in de stad en zijn inwoners", zegt hij. Frank is provincieraadslid en verdiende eerder al zijn sporen als fractieleider van Groen in de Hasseltse gemeenteraad. Duurzame en menselijke mobiliteit, op maat van iedere Hasselaar was daarbij een van zijn stokpaardjes.

BETERE VERDELING

"Het sociale, het economische én het ecologische moeten in evenwicht zijn," vindt Frank. "Wie ecologisch stemt, geeft ook altijd een sociale stem: groen stemmen betekent stemmen voor een betere verdeling van de rijkdom die we met z'n allen hebben. Het extra'tje dat Groen je geeft is de garantie op een gezónde verdeling. Letterlijk én figuurlijk. Het is een eerlijke verdeling met het oog op de toekomst van het milieu en dus de maatschappij."

VOOR WINDMOLENS VECHTEN

In de provincieraad heeft Frank Keunen inmiddels zijn draai gevonden. "Ik vecht er niet tégen, maar vóór windmolens", zegt hij. Frank maakte onder meer indruk met zijn aandringen om omwonenden niet alleen grondig te betrekken bij de bouw ervan, maar ook om hen de kans te geven mee erin te investeren. "Samenwerken zit Groen in de genen. Visie gekoppeld aan genuanceerd overleg: dat is toch waar ik voor sta en ga."

Aris Pareskevopoulos -13de opvolger Vlaams parlement

"Ik wil vechten voor een betere toekomst. Een toekomst zonder vervuiling en klimaatrampen. Een sociale toekomst, waarin we mensen die het minder goed hebben niet in de kou laten staan. Een groene toekomst, met meer rechtvaardigheid en betere jobs. Een toekomst met een gezonde economie en meer fiscale rechtvaardigheid. Daarom is het hoog tijd voor een nieuw en democratisch beleid. Vecht u ook mee? Samen geven we onze kinderen zo de toekomst waar ze recht op hebben."

NIET ONVERSCHILLIG

'De mens is medeplichtig aan datgene wat hem onverschillig laat', meent Aris. In andere woorden: wie zich nergens iets van aantrekt, is er mee schuldig aan als het verkeerd loopt. Zo staat hij niet in de wereld. Deze fervente basketter - eerst als speler, nu als trainer - vindt dat alleen Groen ecologie, sociale gelijkheid en eerlijkheid weet te combineren.

Kris Ulenaers - 2de opvolger Kamer

"Groen heeft ambitieuze oplossingen voor problemen waar de Limburgers dag in dat uit mee worstelen. Wij gaan voor meer en betere jobs, zeker voor jongeren. Wachtlijsten voor crèches en rusthuizen pakken we aan. We willen lonen minder belasten en vervuiling meer. De energiefactuur maken we meer betaalbaar en groener. De voorbije regeringen hebben wachtrijen en files doen groeien, de grote vissen ontzien en de kleine aangepakt. Groen heeft oplossingen voor meer welvaart en minder vervuiling. Een socialer en groener beleid is mogelijk."

KLOOF TUSSEN ARM EN RIJK VERKLEINEN

Kris Ulenaers stamt uit een groot arbeidersgezin en werkt als coördinator voor een ambulante dienst voor volwassen mensen met een beperking. Politiek vindt ze een forum om dingen te veranderen en daarom dat ze er actief aan deelneemt. Zorg voor mensen is voor haar een natuurlijke bekommernis en ze pleit ook voor een menselijke economie. "Het is belangrijk dat ook arbeiders werk blijven hebben. De kloof tussen arm en rijk niet laten vergroten: dat moet toch prioritair zijn?"