Hasseltse horeca trekt kaart van duurzaamheid

18 Januari 2019

Hasselaren zijn al langer overtuigd van duurzaam leven, met heel wat interesse in projecten als Hasselt Solarstad en het toenemend fietsgebruik. Ook steeds meer shoppers en bezoekers die Hasselt aandoen, weten de vele en lokale duurzame initiatieven in onze stad te smaken. Binnenkort zelfs letterlijk want met een infosessie voor de lokale horeca wil het stadsbestuur deze ondernemers aansporen ook voluit de duurzame kaart te trekken. Het initiatief voor een meer duurzame Hasseltse horeca is een initiatief van de dienst Gelijke Kansen. “Als stadsbestuur zetten we al jaren projecten op poten die vanuit Hasselt meebouwen aan een meer eerlijke en duurzame wereld. Want willen we op mondiale schaal iets veranderen, moeten we lokaal beginnen”, zegt Groen-schepen van Duurzame Stad en Fair Trade Joost Venken. “Steeds meer Hasselaren zijn zich van deze uitdaging bewust en kiezen er ook bewust voor om daar naar te leven. Denk maar aan het succes van boerenmarkt Merwt bijvoorbeeld. Deze duidelijke vraag vanuit onze inwoners heeft er ondertussen dan ook toe geleid dat Hasselt een echt shopwalhalla is geworden voor wie op zoek is naar eerlijke, lokale producten. Bewuste shoppers buiten onze stad hebben die evolutie duidelijk gemerkt en zakken massaal naar Hasselt af om het brede aanbod te ontdekken. Om de cirkel rond te maken, willen we nu de Hasseltse horeca die de stap nog niet heeft gezet warmmaken om een eerlijk, lokaal en duurzaam aanbod te voorzien. Een win-winsituatie voor iedereen. De consument krijgt een sterker aanbod, de ondernemer vergroot zijn klantenpotentieel én we dragen bij aan een duurzame ontwikkeling van onze maatschappij.” Op 28 januari gaat er daarom van 13.30 uur tot 16 uur een inspirerende workshop door in ’t Scheep waar inspirerende sprekers worden samengebracht om zo nieuwe inzichten aan te reiken aan de horeca-ondernemers. Zo zal onder meer Sam Lathouwers een profiel schetsen van de hedendaagse bewuste consument. “Dit eerste ‘sustainable trade and development lab’ is een eerste van een negental de volgende drie jaar. Om dit mogelijk te maken, schreven we een ‘call’ uit naar partners om dit proces mee te begeleiden”, weet Venken. “We leggen in dat proces de nadruk op ontmoeting en uitwisseling met andere ondernemers: een ‘lab’ dat leidt tot nieuwe inzichten, duurzame oplossingen, aanpaste werkwijzen en misschien wel verrassende samenwerkingen. Tijdens de labs is het belangrijk dat er inspirerende voorbeelden en sprekers aan bod komen, en dat er voldoende tijd wordt voorzien voor uitwisseling en kritische vragen.”