Hasseltse gemeenteraad vraagt statiegeld op verpakkingen

29 April 2015

Hasseltse gemeenteraad vraagt statiegeld op verpakkingen

Tijdens de gemeenteraad van 28 april jl. diende Groen-gemeenteraadslid Derya Erdogan een motie in voor statiegeld op verpakkingen. De motie werd goedgekeurd, ondanks de onthouding van de oppositie. "Zwerfvuil is een problematiek die alle steden en gemeenten in Vlaanderen treft" argumenteert Erdogan. "Op veel plaatsen bestaat het zwerfvuil voornamelijk uit drankverpakkingen van blikjes en PET-flessen. Dit tast het straatbeeld aan, heeft een negatief milieu-effect en veroorzaakt extra kosten voor steden en gemeenten."

GEEF VERPAKKINGEN WAARDE

Statiegeld zorgt ervoor dat het merendeel van deze verpakkingen ingeleverd wordt en niet als zwerfvuil eindigt. Lege blikjes en PET-flessen krijgen opnieuw een 'waarde' via een statiegeldsysteem waardoor ze minder achteloos zullen weggegooid worden.

HET LUKT ELDERS

"In andere landen zoals Zweden, Duitsland, Nederland, Denemarken en Finland werkt dit systeem goed", zegt Erdogan. "In het Vlaamse regeerakkoord is opgenomen dat er een impactanalyse van een statiegeldsysteem zal komen. We hopen dat in deze analyse ook de opruimkost voor lokale besturen wordt opgenomen."

STRUCTURELE AANPAK

Net zoals op vele andere plaatsen in Vlaanderen stelt Groen Hasselt vast dat zwerfvuil ook in deze stad een probleem blijft. "Je kan anderzijds niet zeggen dat er niets gedaan wordt", beseft ook het groene gemeenteraadslid. "Er zijn veel acties en campagnes van diverse overheden, maar het probleem blijft bestaan en zelfs groeien ? Daarom pleit Groen Hasselt nu voor een structurele aanpak. Het invoeren van statiegeld dus."

OPRUIMKOSTEN VERSUS KOSTENBESPARING

Door het goedkeuren van de motie heeft de Hasseltse gemeenteraad aan de Vlaamse regering gevraagd om bij die impactanalyse ook de volgende facturen op te nemen: de opruimkosten van zwerfvuil voor lokale besturen en de kostenbesparing voor die lokale besturen indien statiegeld wordt ingevoerd. Voorts moeten lokale besturen - zoals Stad Hasselt - worden betrokken in het besluitvormingsproces met betrekking tot de invoering van statiegeld.