Hasselt was, is en blijft pesticidenvrij

28 Oktober 2016

In een krantenartikel van 27 oktober 2016 werd gesteld dat Stad Hasselt een uitzondering aanvroeg voor het gebruik van pesticiden op haar kerkhoven en sportterreinen. Dat is een nogal ongelukkige veralgemening. Sinds 2002 is onze stad een voortrekker op het vlak van onkruidbeheer zonder pesticiden. Al meer dan 10 jaar gebruikt Hasselt geen verdelgingsmiddelen meer op zijn openbaar domein, ook niet op kerkhoven of sportvelden die het zelf onderhoudt. Hasselt was, is en blijft daarbij een voorbeeld voor Vlaanderen. In tegenstelling tot wat het krantenartikel beweert, vroeg de stad géén uitzondering aan bij de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).

UITZONDERINGSMAATREGEL: ZEER, ZEER UITZONDERLIJK

Sinds 2015 is ook het pesticidengebruik op terreinen die voorheen als privé werden beschouwd, zoals voetbalterreinen en speelplaatsen, niet langer toegelaten. Op vraag van de van de sportsector én in overleg met experten werden er door de VMM  uitzonderingsmaatregelen uitgewerkt. Clubs die te kampen hebben met een plaag of waar de kosten voor het alternatieve beheer onevenredig hoger liggen dan het onderhoud met behulp van pesticiden, konden in specifieke omstandigheden en onder bepaalde voorwaarden een afwijking aanvragen. Lees: in zeer, zeer uitzonderlijke omstandigheden. In Hasselt spelen heel wat sportclubs op gronden die hun ter beschikking zijn gesteld door de stad. In ruil staan zij zelf in voor het onderhoud van die terreinen. Van alle clubs vroeg er één om een uitzondering: voetbalclub Hades kreeg van de VMM toestemming om in 2016 éénmalig en dit zeer plaatselijk pesticiden te gebruiken om een plaag te bestrijden. Hasselt blijft die club adviseren, zodat ze in 2017 volledig kan overschakelen op een pesticidenvrij onderhoud.