Hasselaren goed voor bijna 20% van Limburgse opbrengst 11.11.11 in 2017

25 September 2018

Hasselaren goed voor bijna 20% van Limburgse opbrengst 11.11.11 in 2017

Zaterdag was de officiële kick-off van de nieuwe 11.11.11-campagne. Ook in onze stad zal dat weer leiden tot acties van honderden vrijwilligers om geld in te zamelen voor mensen die het met minder moeten stellen. Gulle schenkers schrijven jaarlijks over en ook Hasselt geeft telkenmale een bijdrage. Vorig jaar, op 8 november, stelden alle betrokkenen samen zich een ambitieus doel: gemiddeld 1 euro per Hasselaar ophalen. And we did it! In 2017 telde Hasselt 77.222 inwoners, er werd exact 77.341,74 euro opgehaald.

Er is méér: Hasselt is goed voor 19,04% van de totale opbrengst in Limburg. En dat terwijl het bevolkingsaantal slechts 9% uitmaakt van alle Limburgers. In heel Limburg werd vorig jaar 406.023,92 euro opgehaald oftewel een gemiddelde van iets minder dan 0,47 euro per inwoner.

Brunch- en huiskamerconcerten, filmvoorstellingen, gespreksavonden, …: de Hasselaren zijn bijzonder vindingrijk wanneer het erom gaat fondsen te werven voor het goede doel dat 11.11.11 voorstaat. Al deze acties én de deur-aan-deur-ophalingen leverden vorig jaar in het totaal 19.943,48 euro op.

Naast deze acties zijn er in Hasselt ook de eenmalige overschrijvingen en de bijdragen van vaste schenkers. In 2017 deden die respectievelijk 31.291 euro en 11.107,26 euro in het zakje. Stad Hasselt, tot slot, deed er 15.000 euro bovenop.

EEN WARM 'DANK JE WEL'!

Schepen van Ontwikkelingssamenwerking Joost Venken is erg trots op al die vrijwillige Hasselaren. “Een warm ‘Dank je wel aan allen’ is hier op zijn plaats. Met z’n allen hebben we de lat vorig jaar hoog gelegd, maar we zijn er geraakt. Dit jaar moeten we minstens bestendigen, misschien zelfs een beetje groeien. De middelen zijn nodig: voor de helft van de wereldbevolking is de levensstandaard sinds de Industriële Revolutie van 250 jaar geleden achteruitgegaan. Zij moet het stellen met een inkomen van minder dan 2 dollar per dag ...”