Groen Hasselt zet kartel Helemaal Hasselt ‘on hold’

08 September 2016

*** Naar aanleiding van het interview van woensdagnamiddag 7 september op TVLimburg van de Hasseltse burgemeester Hilde Claes verspreidde Groen Hasselt in naam van voorzitter Frank Keunen en schepen Joost Venken de volgende mededeling. ***

"Groen Hasselt reageert verbijsterd op de verklaringen van de Hasseltse burgemeester op TV Limburg van deze middag.

Groen Hasselt ervaart een discrepantie tussen de verklaringen van de burgemeester op TV Limburg over het dossier inzake de aanbesteding en deze die op het schepencollege daarover gegeven zijn. Het is op basis van deze laatste dat er een unanieme beslissing is genomen (binnen dat college/nvdr).

Er is Groen Hasselt veel aan gelegen om zijn inzet voor een progressief en groen beleid in de Limburgse hoofdstad onverminderd verder te zetten binnen het stadsbestuur. Het kartel 'Helemaal Hasselt' is opgericht om dit te bereiken. Met de huidige gang van zaken is dit niet mogelijk.

Groen Hasselt zet het kartel dan ook on hold en neemt in de tussentijd afstand van de lokale sp.a."