Groen Hasselt wil fietsstraten in hele binnenstad

29 April 2015

Groen Hasselt wil fietsstraten in hele binnenstad

De Groene Boulevard is gevaarlijk geworden voor fietsers en om hen een veiliger alternatief te bieden is het voor Groen Hasselt wenselijk dat er fietsstraten komen in de volledige binnenstad. Het voorstel werd middels een mondelinge vraag ingediend op de Hasseltse gemeenteraad van 28 april door Derya Erdogan. Hasselts schepen van Mobiliteit Habib El Ouakili heeft laten weten dat hij werkt aan een fietsactieplan en dat hij navraag zal doen bij andere steden met fietsstraten om zo een evaluatie te kunnen maken.

GEVAARLIJKE SITUATIES

Fietsstraten zijn straten waar motorvoertuigen zijn toegestaan, maar waar fietsers voorrang krijgen en waar de maximumsnelheid 30 km/u is. "Hasselaren houden van fietsen en de voorzieningen zijn er ook relatief goed", zegt Erdogan. "Maar vooral de binnenzijde van de Groene Boulevard is onvoldoende aangepast aan fietsers. Daarom gebruiken ze nu te pas en te onpas de buitenzijde in beide richtingen. Dat is zeer begrijpelijk, maar het leidt tot gevaarlijke situaties, zowel voor hen als voor automobilisten."

DE CIJFERS: EEN POSITIEF GELUID

-> uit de Stadsmonitor van 2014 blijkt dat meer dan de helft van de Hasseltse gezinnen 3 of meer fietsen heeft. Dat is het hoogste cijfer van alle centrumsteden. Hasselaren zijn de fiets dus genegen.

-> uit de Vlaamse Regionale INDicatoren van 2014 blijkt dat 15% van het woon-werkverkeer gebeurt met de fiets en dat een kwart van de jeugd dit vervoermiddel gebruikt om naar school te gaan. Dat is veel en het ander, vaak recreatief fietsgebruik is hierin niet opgenomen.

->  uit de Stadsmonitor is ook af te leiden dat 76% van de Hasselaren vindt dat het veilig is om zich met de fiets of te voet te verplaatsen in de stad. Wanneer het er evenwel om gaat of kinderen tot 12 jaar zich in de buurt veilig kunnen verplaatsen zakt dat percentage tot net onder helft. En op de vraag of de schoolomgevingen in de buurt verkeersveilig zijn antwoordt slechts 57,5% positief.

-> Fietsberaad Vlaanderen, het officiële Vlaamse kenniscentrum voor fietsbeleid, is positief over het Hasseltse fietsbeleid. "Door een goede en structurele samenwerking tussen het Vlaams Gewest en de stad Hasselt is het mogelijk geweest om in een relatief korte periode (tweede helft jaren '90) de basis te leggen voor een hoogwaardig netwerk van fietsvoorzieningen. In de jaren 2000 is consequent verder gebouwd aan dit hoogwaardige netwerk en momenteel, met het nieuwe mobiliteitsplan van 2014, wordt het netwerk verder verfijnd", luidt het.

-> in een rapport uit 2014 met goede praktijkvoorbeelden van de Fietsersbond krijgt bv. ook de fietsroute van Hasselt Station naar de Universitaire Campus van Diepenbeek een goede score.

HASSELT BEST WEL OK ALS FIETSSTAD

"Hasselt is inderdaad best wel OK als fietsstad," zegt het groene gemeenteraadslid. "Er is een bovenlokaal fietsroutenetwerk met veel afgescheiden fietspaden, binnen de Grote Ring zijn er veel afgescheiden fietspaden en het centrum binnen de Groene Boulevard is verkeersarm."

DE PRAKTIJK: ENKELE WANKLANKEN

Fietsers blijven niettemin zwakke weggebruikers. Uit de VRIND-cijfers blijkt immers dat er in 2013 1.011 dode en zwaargewonde fietsslachtoffers vielen. Zij maakten in het totaal ruim een kwart uit van het totaal aantal doden en zwaargewonden in het verkeer in dat jaar.

In hetzelfde rapport van de Fietsersbond worden ook aandachtspunten voor Hasselt meegegeven en met name voor de Groene Boulevard. "Tevens is het materiaalgebruik op de Groene Boulevard zeer divers, gaande van asfalt (zeer goed) tot klinkers en kasseien (oncomfortabel en bij regen gevaarlijk!) op de kruisingen en op bepaalde segmenten," valt er te lezen.

VAN REVOLUTIONAIR TOT ONAANGEPAST

"Bij de ontwerpfase in 1995 was deze Boulevard redelijk revolutionair," vindt ook Derya Erdogan. "Nu, 20 jaar later, is alleen al het personenverkeer met - globaal gezien - 22% toegenomen. Vrachtverkeer en openbaar vervoer zijn niet eens inbegrepen in deze cijfers."

BUITENZIJDE AANGENAAM, BINNENZIJDE AMALGAAM

"Gewoon al in de praktijk blijkt dat de drukte enorm is toegenomen", gaat Erdogan verder. "Uit diezelfde praktijk blijkt bovendien ook dat de Groene Boulevard ronduit gevaarlijk is geworden voor fietsers. Hij is er totaal niet meer aan aangepast. Aan de buitenzijde is er een relatief aangenaam en goed fietspad. Aan de binnenzijde daarentegen is het een wirwar van hele en halve stroken met een zeer uiteenlopend wegdek. Hoewel daarvoor niet ontworpen, wordt het smalle fietspad aan de buitenzijde dan ook veelvuldig in beide richtingen gebruikt. Dit is noch voor de fietsers, noch voor de autobestuurders - die zich hieraan begrijpelijkerwijze niet verwachten - een ideale situatie."

BOETES GEEN OPTIE

De binnenzijde van de Groene Boulevard voldoet gewoonweg niet voor fietsers en het gebruik van boetes om fietsers te verplichten de binnenzijde te gebruiken is dus eigenlijk geen optie.

TWEE PADEN

Groen Hasselt bewandelt in dit voorstel twee paden. Enerzijds is er de vraag aan de gemeenteraad en aan het stadsbestuur om unaniem aan het Vlaamse Gewest te vragen dit overduidelijke probleem in Hasselt prioritair te behandelen.

"Maar dit alleen zou een gemakkelijkheidsoplossing zijn", zegt Erdogan. "De vraag stellen staat vrij en tegen dat er werkelijk iets gebeurt, zijn we enkele jaren tot een decennium verder. Daarom vraagt Groen Hasselt eveneens een oplossing op kortere termijn, eentje waar het Hasseltse stadsbestuur zélf de zeggingskracht over heeft. Maak fietsstraten van álle straten in de binnenstad die niet tot het wandelgebied behoren."

FIETSSTRAAT?

Een fietsstraat is een straat waar fietsers de belangrijkste weggebruikers zijn, maar waar ook motorvoertuigen zijn toegestaan. Fietsers mogen bij eenrichtingsverkeer de ganse breedte van de rijbaan gebruiken en bij tweerichtingsverkeer de helft van de rijbaan langs de rechterzijde. Auto's mogen de fietsers niet inhalen en de snelheid mag nooit hoger liggen dan 30 km/u.

WEINIG VERANDERING

"Wie spreekt zonder grondige dossierkennis zal al gauw moord en brand schreeuwen", weet ook Erdogan. "Maar de facto zal er weinig veranderen. Het centrum ís al grotendeels verkeersarm en een normaal autobestuurder die nu door de Hasseltse binnenstad rijdt, háált de 30 km/u nauwelijks. Het verschil zit 'm in het feit dat hij of zij vanaf nu voorrang zal moeten geven aan de fietsers. Die fietsers krijgen dan in ruil wel een veilig alternatief voor de Groene Boulevard. De kostprijs van dit project is bovendien zeer beperkt."

30 KM/U IN GENT

Groen Hasselt haalt als extra argument aan dat ook Gent heeft beslist om de binnenstad quasi volledig tot een zone 30 om te toveren, zij het dan niet met uitsluitend fietsstraten. Het Belga-bericht van 23 maart ll. hierover geeft aan dat er - behoudens procedurele redenen - geen enkele politieke partij principieel tegen was.

VOORLOPER WORDEN

"Hasselt moet opnieuw dé voorloper worden inzake fietsbeleid. Dat kan dat met dit voorstel voor fietsstraten. Volgens de reeds aangehaalde Stadsmonitor 2014 is zowat 60% van de Hasselaren tevreden met het globale fietsbeleid van Hasselt. Mogen we de lat nog iets hoger leggen?"