Groen Hasselt vraagt maatregelen voor betere luchtkwaliteit

25 Oktober 2011

Groen Hasselt vraagt maatregelen voor betere luchtkwaliteit

Groen Hasselt vraagt bijkomende maatregelen om gezondheid van de schoolgaande jeugd te beschermen tegen vastgestelde overschrijdingen van de milieunormen.

OVERSCHRIJDING

Uit metingen van de VMM in 2010 blijkt dat op verschillende plaatsen in Hasselt de norm voor stikstofdioxide (NO2) overschreden is en de menselijke gezondheid in gevaar gebracht wordt. Duizenden scholieren komen dagelijks met de fiets of te voet langs die locaties waar de overschrijdingen werden vastgesteld. Zij vormen een kwetsbare groep bij uitstek. Groen Hasselt vraagt daarom aan het stadsbestuur om haar verantwoordelijkheid te nemen en de gezondheid van de Hasselaren en deze kinderen en jongeren in het bijzonder in bescherming te nemen. Fractieleider Frank Keunen zal op de gemeenteraad het bestuur vragen welke bijkomende maatregelen het bestuur wil nemen.

METINGEN OP VERSCHILLENDE LOCATIES

In alle Vlaamse steden met meer dan 50.000 inwoners heeft de VMM een jaar lang metingen uitgevoerd op verschillende types locaties. In Hasselt heeft men twee gewestwegen en één stedelijke achtergrondlocatie geselecteerd: de Thonissenlaan, de Sint-Truidersteenweg (tussen de Groene Boulevard en de grote ring) en de Plankeweidelaan (stadspark) als achtergrondlocatie

RESULTATEN

Er blijkt een duidelijk verband tussen verkeersdrukte en het overschrijden van de norm die de grenswaarde voor de bescherming van de menselijke gezondheid aangeeft.

In Hasselt wordt zowel op de Sint-Truidersteenweg en - vooral - op de Thonissenlaan een overschrijding van de grenswaarden voor het jaargemiddelde vastgesteld. De overschrijding op de Thonissenlaan is de tweede hoogste meting van de 39 meetpunten.

GEVAREN VOOR DE GEZONDHEID

Volgens IRCEL, de  Belgische toezichthouder op de luchtkwaliteit, werkt NO2 in op het ademhalingssysteem bij kortdurende blootstelling aan hoge niveaus en bij chronische blootstelling aan lage niveaus: veranderde longfunctie en symptomatische reacties, verhoogd voorkomen van acute ademhalingsziekte en symptomen, beschadiging van het longweefsel (bij hoge blootstellingen) en verhoogde gevoeligheid voor infecties. Kleine kinderen en astmatici of personen met chronische ademhalingsziekten zijn het meest gevoelig aan NO2-blootstelling.

 DRINGEND AANPAK GEVRAAGD

Het stadsbestuur neemt al jaren goede en efficiënte maatregelen om de verkeersdrukte in Hasselt te doen afnemen. De kleine ring is gehalveerd en dit heeft de verkeersdrukte drastisch verminderd. Het City Depot-project probeert de grootste vervuilers uit de stad te houden. Andere vervoersmodi zoals openbaar vervoer en de fiets worden gestimuleerd. Maar blijkbaar blijft de verkeersintensiteit op de Groene Boulevard dermate hoog dat de gezondheid van de kinderen die langs deze weg naar school gaan, de omwonenden en de vele werknemers die er werken in gevaar wordt gebracht. Hiervoor mogen we niet blind blijven. Daarom dringen we bij het stadsbestuur aan op bijkomende maatregelen om de uitstoot terug binnen de grenswaarden te krijgen.