Groen Hasselt in de bestuursmeerderheid

15 November 2012

Het kartel Helemaal Hasselt is met voorsprong de grootste partij in Hasselt. Ondertussen is een afspraak gemaakt met CD&V om samen het bestuur ter hand te nemen onder de leiding van Hilde Claes. Zoals verwacht wordt niet gekozen voor een afspiegelingscollege. De lijst Helemaal Hasselt behaalde 15 verkozenen.  Voor Groen Hasselt werden Toon Hermans en Derya Erdogan rechtstreeks in de gemeenteraad verkozen. Joost Venken is eerste opvolger, Frank Keunen is vierde opvolger. Het betekent ook dat enkele leden van de Groen-fractie hun zetel in de gemeenteraad moeten afstaan: naast Frank onze fractievoorzitter -  tot een eventuele opvolging - moeten wij afscheid nemen van Anne Moons en Lieve Gelders.

Groen Hasselt dankt van harte iedereen die haar gesteund heeft in het stemhokje.

Als partner in Helemaal Hasselt zal Groen Hasselt zich binnen de bestuurscoalitie blijven inzetten voor de leefomgeving, het welzijn en de betrokkenheid van iedere Hasselaar.

De resultaten voor Hasselt  - zowel voor de gemeente- als provincieraad - kan je raadplegen op de website Vlaanderen kiest en uiteraard ook volgen in de media.