Groen blijft garantie voor ethische politiek

01 Februari 2017

*** Groen Hasselt verspreidde deze mededeling aan de pers naar aanleiding van het bekendraken van het verslag van Audit Vlaanderen. Aanleiding tot het opmaken van dit verslag waren onregelmatigheden op het kabinet van gewezen burgemeester Hilde Claes. ***

Groen nam met grote belangstelling akte van het auditverslag. Dit verslag toont aan dat Groen enkele maanden geleden terecht vragen stelde bij de gang van zaken.

Na een uitgebreid onderzoek werden twee dossiers inzake bewezen belangenvermenging weerhouden om door te sturen naar de Centrale Dienst van de Federale Politie voor de Bestrijding van Corruptie. Aan deze dienst om verder onderzoek te verrichten.

De auditeurs gingen grondig te werk. Ze verruimden hun onderzoeksopdracht. Die verruiming leidde tot aanbevelingen voor nog meer 'checks and balances', tot aanbevelingen voor betere procedures. Omdat alles beter kan. Altijd. Overal.

Voor Groen is een eerlijke en andere politiek in Hasselt de absolute prioriteit. Sinds de doorstart van het huidige bestuur zijn op een collegiale, maar niettemin doortastende en secure manier maatregelen voorbereid én gerealiseerd om aan deze aanbevelingen tegemoet te komen. Daarnaast hebben we ook gewerkt aan tastbare veranderingen in de bestuurscultuur.

"Goede bestuurders streven steeds het algemeen belang na. Goed bestuur gaat evenwel niet enkel over het bereikte resultaat. Goed bestuur gaat ook over de wijze waarop dit resultaat bereikt wordt. We gaan effectief, efficiënt en ethisch om met financiële middelen om het gewenste resultaat te bereiken", luidde de boodschap van het vernieuwde bestuur tijdens zijn eerste gemeenteraad. De vraag naar afdoende ethiek in de politiek is inderdaad een van nagels waar Groen steevast op klopt. Die nagel is nu mede op de uitdrukkelijke vraag van Groen ook letterlijk in het nieuwe bestuursakkoord gehamerd.

Achteraf beschouwd was dit een minder fraai hoofdstuk in de politieke geschiedenis van Hasselt. Eén waar Groen mee een punt heeft achter gezet. De Hasselaar verdient een eerlijk en consequent bestuur. Groen zal dat samen met de vernieuwde bestuursploeg waarmaken.