Gefeliciteerd, dames en veel fietsplezier!

17 Oktober 2012

Gefeliciteerd, dames en veel fietsplezier!

Vorige vrijdag reikten schepenen Toon Hermans en Brigitte Smets fietsdiploma's uit aan de fiere deelnemers van de 'Fietslessen voor vrouwen' die de Stad organiseerde.

WAAROM?

Er zijn nog steeds veel vrouwen die niet kunnen fietsen. Tot deze groep behoren nieuwkomers en allochtonen, maar evenzeer oudere mensen en jongvolwassenen die nooit hebben leren fietsen.

'Kunnen fietsen' biedt vrouwen nochtans veel voordelen. Ze zijn veel meer zelfredzaam omdat ze minder afhankelijk zijn van anderen om ergens naar toe te gaan. Het is leuk, goed voor het milieu en voor de gezondheid. En bovendien verhoogt het hun werkkansen. Want hoe mobieler ze zijn, hoe makkelijker ze op hun werkplaats geraken. Vrouwen kunnen dan ook zelf hun kinderen makkelijker naar school brengen.

NIEUWE REEKS

Deze reeks fietslessen kwam er na de erg positieve reacties van een eerdere lessenreeks in mei 2012. Door de mond-aan-mondreclame hebben de dienst wijkmanagement en de sportdienst nu reeds een reeks gepland in het voorjaar van 2013.

MET VALLEN EN OPSTAAN

Als volwassen vrouw leren fietsen is geen makkelijke opgave. Toch stonden er 15 moedige vrouwen op maandag 1 oktober klaar voor hun eerste fietsles. Met een bang hartje stapten ze op hun fiets. De eerste lessen was het vallen en opstaan. Maar langzaamaan vonden ze hun evenwicht en hun remmen. Ze werden zelfzekerder en durfden alleen te fietsen. Maar ze moesten ook nog hun schrik overwinnen om in het verkeer te fietsen. In enkele rustige straatjes aan de sporthal van Runkst konden ze hierop oefenen.

De blauwe plekken, de volharding en het overwinnen van de angst zich in het autoverkeer te begeven verdient onze waardering en een dikke proficiat. De bekroning volgde met een diploma.

Om het geleerde verder in praktijk te blijven brengen, kregen de deelnemers de kans om een degelijke tweedehandsfiets aan te kopen voor een bescheiden prijsje.