Groen staat open voor overleg over fusie met districten

Groen staat open voor overleg over fusie met districten

Als Groen zijn wij voor een constructieve politiek die vooruitkijkt en niet blijft hangen in het verleden.

Persbericht naar aanleiding van artikel HBVL over een fusie met districten met en rond Hasselt

Als voorzitters van Groen Alken, Diepenbeek, Kortessem en Hasselt hebben wij vernomen dat er verkennende gesprekken zijn geweest tussen de burgemeesters van de betrokken gemeenten.  De partij Groen is vertegenwoordigd in de gemeenteraden en Colleges van Burgemeester en schepenen in Alken, Diepenbeek en Hasselt.

Als Groen zijn wij voor een constructieve politiek die vooruitkijkt en niet blijft hangen in het verleden. Vanuit dat principe zijn we steeds bereid om het gesprek over een eventuele fusie met buurgemeenten aan te gaan. Maar wel op basis van inhoud, met concrete elementen die aangeven hoe we de samenleving in de betrokken gemeenten verbeteren. Met openheid en als basisvoorwaarde. Dan pas kan er vertrouwen zijn.

Vandaag ligt de focus van het debat op het vergelijken van de belastingtarieven en het simuleren van financiële opbrengsten die er door een fusie kunnen gerealiseerd worden. Ook voor Groen moet dit deel uitmaken van de oefening.  De verschillen tussen onze gemeenten vormen op dit vlak geen onoverkomelijke hindernis. We zijn ervan overtuigd dat een fusie een positieve budgettaire impact zal hebben.

Maar we moeten het echt over méér hebben.

De centrale vraag moet zijn:

Op welke manier zorgen we dat alle inwoners zich goed in hun vel kunnen voelen, waar we goed zijn voor elkaar én voor de planeet?

 Een schaalvergroting moet zorgen dat we meer investeren in kleinschalige initiatieven in buurten, wijken en straten.


Een fusieplan moet resulteren in acties die burgers in een groter geheel dichter bij het beleid brengen.  Met deze ingesteldheid willen we aan tafel gaan. 

Door de juiste antwoorden kunnen we van een fusie met districten een opzet maken dat mensen verenigt. Pas dan kunnen de vier gemeentebesturen een volmondig ‘ja’ geven.
We roepen de burgemeesters op om - in overleg met colleges en gemeenteraden - werk te maken van een startnota met alle openstaande vragen voor verder onderzoek.

 

Namens de voorzitters van Groen in de respectievelijke gemeenten

Groen Alken – Sabine Van de Sande

Groen Diepenbeek – Hugo Leroux, waarnemend

Groen Hasselt – Katrien Lambrechts (tevens Provincieraadslid voor Groen)

Groen Kortessem – Liesbeth Van Gysegem