Er zit Music for Life in onze samenleving

19 December 2014

Er zit Music for Life in onze samenleving

Wie dezer dagen niet op de hoogte is van de tweede Music for Life-actie van Studio Brussel is wel erg hardhorend. Liefst 861 initiatieven, onderverdeeld in de meest diverse sectoren, hebben zich bij de actie aangesloten. Vorig jaar bracht de actie meer dan 2,5 miljoen euro op, geld dat ten goede kwam aan de vzw's die eraan deelnamen.

STEUN OOK

Ook dit jaar zullen weer enkele duizenden acties worden georganiseerd door en voor verenigingen die zich belangeloos inzetten voor anderen hier in Vlaanderen en (ver) daarbuiten. Check gerust de website van Studio Brussel om te kijken of er ook een - al dan niet Hasselts - initiatief tussen zit dat jouw steun verdient. Omdat er op tal van beleidsniveaus bespaard wordt, zullen zij uw steun zeker kunnen gebruiken.

WARME SOLIDARITEIT

Zeker zoveel als de financiële opbrengst van Music for Life is het gevoel van warme solidariteit dat doorheen de Vlaamse samenleving gaat erg bemoedigend. In tijden van crisis en onzekerheid zijn er toch tien- zoniet honderdduizenden op de been om zomaar iets voor anderen te doen. Het toont aan dat de samenleving dan toch niet zo kil en koud is als sommigen durven beweren. Het hoéft niet ieder voor zich te zijn.

EEN WARME SAMENLEVING VOOR IEDEREEN

Dat is een aangename gedachte na een jaar waarin flink het mes gezet werd in tal van overheidsuitgaven en waarbij tal van nieuwe extra kosten zich aandienden. Een solidaire samenleving, dat is waar Groen en Groen Hasselt voor gaan. In de hoop dat ook mensen met minder kansen en financiën het goed zouden hebben en zouden kunnen deelnemen aan die warme samenleving. Het is een boodschap waar muziek in zit. Goed eindejaar en een voorspoedig 2015.

Frank Keunen - Voorzitter Groen Hasselt