Eerste Limburgs huisdierendispensarium komt in Hasselt

25 Juli 2018

Eerste Limburgs huisdierendispensarium komt in Hasselt

Binnen afzienbare tijd heeft ook onze provincie een huisdierendispensarium. Daar zullen mensen met minder financiële middelen terechtkunnen voor elementaire medische zorgen voor hun huisdier. Hasselt komt de eer toe dit dispensarium te huisvesten. Het project is een samenwerkingsverband tussen de vzw Beestig Wijs, Provincie Limburg, de Prins Laurent Stichting en Stad Hasselt. Die laatste voorziet het gebouw voor het project.

HUISVESTING: STAD HASSELT

Hasselts schepen van Dierenwelzijn Joost Venken: “Huisdieren van minderbegoeden blijven vaak rondlopen met medische problemen aangezien het de baasjes ontbreekt aan middelen om de dieren bij de reguliere dierenartsen te laten verzorgen. Binnenkort zullen deze mensen met hun ziek dier in onze stad terechtkunnen om het er te laten verzorgen. Ze betalen enkel eenmalig 10 euro administratiekosten. Deze huisvesting is het concreet engagement van de stad. De zorgen zullen zowel preventief (bv. vaccinatie) als curatief zijn. Dit is geen luxeprobleem: huisdieren zijn voor kansarmen ontzettend belangrijk. Niet zelden gaat het om mensen die zichzelf te kort doen om hun huisdier eten en zorgen te kunnen geven. Als het geld echt ontbreekt, resten inbeslagname – bij verwaarlozing - of afstand via het asiel vaak als enige oplossing. Het dispensarium kan dat helpen voorkomen.”

APPARATUUR & MEUBELS: PROVINCIE LIMBURG

Ludwig Vandenhove, Limburgs gedeputeerde van Dierenwelzijn, zet via de provincie mee zijn schouders onder het project. “Via een eenmalige investeringssubsidie zullen wij ervoor zorgen dat het dispensarium helemaal wordt uitgerust met de nodige apparatuur en meubels. Dat is het mooie aan dit samenwerkingsverband: iedereen doet zijn duit in het zakje zowel op financieel als op administratief en sociaal vlak. Want ook dat laatste is een erg belangrijk aspect van dit project: huisdieren hebben een belangrijke sociale functie. Ze zorgen bij mensen in armoede voor een grotere levenslust, een verhoogd sociaal contact en een verminderd eenzaamheidsgevoel. Armoede en zeker het armoedegevoel worden mee bepaald door eenzaamheid.”

TIJDELIJKE NOODOPVANG

“Indien het om mensen gaat die vrijwel zonder sociaal netwerk door het leven gaan”, vult Riet Abrahams van vzw Beestig Wijs aan, “dan kunnen er zich nog bijkomende probleemsituaties voordoen. Want wie zorgt voor het dier wanneer het baasje bv. naar het ziekenhuis, de gevangenis of naar een bejaardenhuis moet of wanneer er een uithuiszetting is?”

Voor zulke gevallen zal Hasselt binnenkort tijdelijke noodopvang bij dierenpensions of asielen voorzien. Tegelijk zal het Hasselts dispensarium ook een systeem uitwerken voor voedsel en materiaalbedeling en zal er een infopunt gecreëerd worden voor noodopvang.

SOCIALE ECONOMIE: BEESTIG WIJS

Het dispensarium heeft nog een andere sociale functie. Opnieuw Riet Abrahams: “Het centrum zal mede bemand worden door jongeren voor wie schooluitval dreigt of jongvolwassenen die de school de rug hebben toegekeerd. In het dispensarium zullen ze bv. administratieve taken doen en zo ervaring opdoen die hen naar de reguliere arbeidsmarkt kan leiden. Wij, als vzw Beestig Wijs én als sociaal ondernemer, zullen onze kennis en expertise rond mens en dier ten dienste stellen van deze jongvolwassenen. Zij zullen van A tot Z betrokken worden bij de oprichting en het runnen van dit dienstencentrum. Een project van ‘levensecht’ leren, inderdaad.”

DIERENARTSEN & ADMINISTRATIE: STICHTING PRINS LAURENT

“De medische zorg voor de dieren zal dan weer worden opgepakt door gewone dierenartsen. De gebruikers van het dispensarium hoeven dus niet te vrezen voor een gebrek aan kwalitatieve zorg.”, zegt Jean-Jacques Van de Berg, gedelegeerd bestuurder van de Stichting Prins Laurent. “We vragen de Limburgse dierenartsen of zij geïnteresseerd zijn om aan dit project deel te nemen. Wie op onze vraag ingaat, krijgt voor zijn of haar werk een bijdrage van onze stichting. Om alles ook administratief op wieltjes te laten lopen, voorzien we ook daarvoor in mankracht.”