Eerste fietsstraat Hasselt een feit

31 Augustus 2017

Eerste fietsstraat Hasselt een feit

Rond deze periode - als het weer een beetje meewil - wordt in de Hasseltse binnenstad de eerste fietsstraat aangelegd. Op deze as, die van de Dorpsstraat tot de Meldertstraat loopt, hebben fietsers voorrang en mogen ze de volledige rijweg benutten. Met dit initiatief trekt het Hasseltse stadsbestuur nog nadrukkelijker de kaart van de zwakke weggebruiker.

FIETSBELEID PRIORITAIR

Voor Groen Hasselt was, is en blijft een gedegen fietsbeleid een van de prioriteiten. In april 2015 kaartte gemeenteraadslid Derya Erdogan de kwestie van de fietsstraten nog eens aan bij de bevoegde schepen Habib El Ouakili.

FIETSSTRATEN BINNEN GROENE BOULEVARD

Groen Hasselt is erg ingenomen met het feit dat Hasselt nu zijn eerste fietsstraat krijgt. Het is het voornemen van het Hasseltse beleid, waarvan Groen Hasselt deel uitmaakt, om op termijn alle straten binnen de Groene Boulevard - met uitzondering van de voetgangersstraten - om te toveren tot fietsstraten.

AUTO IS TE GAST

Op een fietsstraat heeft de fietser voorrang op de wagen en de vrijheid om de hele rijweg te benutten. Het is als het ware één groot fietspad waar de autobestuurder te gast is, maximum 30 km/uur mag rijden en hij een fietser niet mag inhalen.

FIETS-AS

Eigenlijk vormt de eerste Hasseltse fietsstraat meer een fiets-as, want in verschillende aaneengesloten straten laat de stad markeringen en signalisatie aanbrengen. Die geven de fietser voorrang op alle gemotoriseerd verkeer. Deze as loopt van het oosten van de binnenstad naar het westen, van de Dorpsstraat tot de Meldertstraat. De straten die er deel van uitmaken zijn - naast eerstgenoemden - de Minderbroedersstraat, Paardsdemerstraat, Raamstraat, Zuivelmarkt en Badderijstraat. Het tracé werd uitgestippeld in samenwerking met de Hasseltse fietsambassadeurs.

NACHTWERK

De aanpassingswerken die nodig zijn voor het inrichten van de fietsstraat worden 's nachts uitgevoerd.