Eerst stilstaan en rangen sluiten

24 Maart 2016

Eerst stilstaan en rangen sluiten

Ongeloof. Afschuw. Verbijstering. Sinds de vreselijke aanslagen van 22 maart lijkt alles zo onwezenlijk. Tientallen mensen vonden de dood, op weg naar werk, op weg naar school, op weg naar hun vakantiebestemming. Meer dan 200 mensen werden verwond. Mensen zoals u en ik. Een aantal onder hen vecht nog voor zijn leven.

BARBAARS

Deze barbaarse aanvallen zijn gericht op willekeurige burgers, kinderen, vrouwen en mannen, op drukbezette plaatsen. Ze verdienen een veroordeling in de krachtigste bewoordingen.

DROEFENIS, WOEDE, ANGST

Als verdoofd nemen we intussen de draad van ons leven weer op, vastbesloten om de terreur niet te laten winnen. Maar toch. We kunnen en mogen de diepe droefenis, de woede en de angst in onze harten niet ontkennen. We kunnen onze afschuw onder woorden brengen, maar hoe breng je een geschokte ziel tot bedaren?

DIEP MEDELEVEN

Ik beken. De eerste momenten na het nieuws van de aanslag was ik allesbehalve bezig met politiek. Elk van ons deed het meest logische: checken of alle naasten, familie en vrienden, veilig waren. Als partij hebben we ook de situatie bij onze mandatarissen en personeelsleden gecontroleerd. We zijn, gelukkig, gespaard gebleven van slachtoffers in onze directe omgeving. Maar dat geldt niet voor al onze leden. Dat geldt niet voor al onze landgenoten. Onze harten en gedachten gaan uit naar al die slachtoffers en hun naasten, wiens leven voor altijd veranderd is. We betuigen vandaag ons diepe medeleven met hen. Onze gedachten gaan ook uit naar onze mensen in Brussel, die elke dag hun uiterste best doen om het beste uit de hoofdstad te halen, en nu een stevige klap te verwerken kregen.

SCHOUDER AAN SCHOUDER

Vandaag staan we schouder aan schouder met de Brusselaars, tegen dit soort drieste terreur die onze samenleving wil ontwrichten. Die de angst in onze harten wil doen omslaan in blinde haat en mensen wil verdelen. Die de onmenselijkheid tot regel wil maken en menselijkheid torpederen.

BESCHAVING, VERBONDENHEID, FUNDAMENTELE WAARDEN

Tegenover dit soort barbarij wil ik samen met jullie beschaving zetten. Tegenover de allervernietigende haat, verbondenheid. En tegenover onmenselijkheid, onze fundamentele waarden. Onze democratie, wij samen, moeten ons verdedigen tegen elke vorm van extremisme, fanatisme en totalitarisme die burgers, hier en wereldwijd, bedreigt.

We laten ons niet klein krijgen. We laten de angst niet regeren. 

KINDEREN MET PANCARTES

Onwillekeurig komt in mij een beeld boven; een foto van een jonge vluchteling in Idomeni, met een verband rond de arm, en een pancarte met 'Sorry for Brussels'. Een beeld dat op duizenden manieren pijn doet.

En toch gloort de hoop in mijn hart. Omdat het beeld ook bijzonder duidelijk maakt hoezeer wij wereldwijd verbonden zijn. Omdat op dit beeld een wonderschoon tegenantwoord kwam: een kind hier, dat stelde: 'Brussels says: we're okay, it's not your fault'.

TERUG NAAR DE VANZELFSPREKENDHEID

It's not your fault. Het lijkt zo vanzelfsprekend. Maar net het vanzelfsprekende werd onderuit gehaald met de aanslagen. En dus is het net het vanzelfsprekende dat vandaag bevestiging verdient.

HARTVERWARMEND

De spontane hulpacties vanuit burgers die vervoer en opvang aanboden aan gestrande reizigers, de tomeloze inzet van de hulp- en veiligheidsdiensten die het onmogelijke deden in aartsmoeilijke omstandigheden, de minuut stilte op het beursplein? Hartverwarmend.

Het zijn deze blijken van hulp en mededogen, die vandaag veel luider spreken dan woorden. Het zijn deze gebaren van menselijkheid die onze ziel helpen helen. 

IDEOLOGIE OVERSTIJGEN, RANGEN SLUITEN

En ja, binnenkort komen de harde analyses en het politieke werk. Wat we beter kunnen doen, waar we ons veiligheidsbeleid kunnen versterken, hoe we de voedingsbodem voor radicalisering kunnen wegnemen. Ons plan voor veiligheid en verbondenheid blijft helaas al te actueel wat dat betreft. Maar voor vandaag wil ik de ideologische grenzen overstijgen. De rangen sluiten. En stilstaan bij al die slachtoffers, hier en wereldwijd.

Boodschap van Meyrem Almaci naar aanleiding van de aanslagen in Zaventem en Brussel - 23 maart 2016