Duurzaam bouwen: veel verbouwers wachten te lang met aanvraag advies

30 Juni 2015

Duurzaam bouwen: veel verbouwers wachten te lang met aanvraag advies

Veel verbouwers vragen te laat advies aan wanneer ze aan een duurzame verbouwing beginnen. Dat blijkt uit een eerste analyse van de bezoeken van De Huisdokter aan 207 woningen in Limburg. Daaruit blijkt ook dat mensen vaak wel over veel informatie over duurzaam (ver)bouwen beschikken, maar dat ze net daardoor ook het bos door de bomen niet meer zien. In Hasselt werden 44 woningen bezocht en aan een duurzaamheidstest onderworpen. De (toekomstige) verbouwers die zo'n advies aanvragen bestaan vooral uit jonge gezinnen met een recent aangekochte oude woning en nieuwe senioren met een woning die gebouwd is tussen 1970 en 1989.

HUISDOKTER

De Huisdokter is een initiatief van de vzw Dubolimburg, het provinciale aanspreekpunt wat betreft duurzaam wonen en bouwen. Deze 'huisdokter' richt zich onder meer tot particuliere verbouwers die hun woning willen aanpassen aan de huidige en toekomstige duurzaamheidsnormen. Speciaal daartoe opgeleide mensen bezoeken de woning en geven een duurzaamheidsdiagnose.

STAPPENPLAN

"Zo'n diagnose is erg nuttig omdat ze ook aangeeft welke maatregelen je best eerst neemt en met welke je eventueel kan wachten. Dit geeft bv. verbouwers met een beperkter budget de mogelijkheid om de volgorde van hun werkzaamheden juist in te plannen", zegt Brigitte SMETS, Hasselts schepen van Wonen. "De Huisdokter werkt desgevraagd ook mee aan zo'n stappenplan. Wie minder middelen heeft, kan dan prioriteiten stellen. Op die manier werkt De Huisdokter ook mee aan de betaalbaarheid van comfortabel en energie-efficient wonen. Ook aan het Woonloket geeft men je informatie over de Huisdokter."

ONAFHANKELIJKE & OBJECTIEVE INFORMATIE

Klaarheid scheppen: het is vooral dat wat De Huisdokter doen moet, zo blijkt uit de analyse van de afgelegde bezoeken bij (aspirant-)verbouwers. Mensen weten dat duurzaam verbouwen aangewezen is en gaan dan terecht op zoek naar meer informatie. Maar dan komt het moeilijke: Google geeft onmiddellijk 470.000 resultaten op de zoekterm 'duurzaam bouwen'. "En dan weet je het wel, of beter 'niet'", zegt schepen van Duurzaamheid Joost VENKEN. "Mensen komen dan terecht bij een amalgaam van websites die van allerhande boodschappers komen, gaande van onafhankelijke adviesinstanties over goedbedoelde fora tot commerciële sites die alles op een hoopje gooien om toch maar te kunnen verkopen. De onafhankelijke en objectieve adviseurs van De Huisdokter stellen vaak zelfs vast dat er overbodige en/of te dure werken gebeurd zijn."

VRAAG OP TIJD ADVIES AAN

Nog een opvallende vaststelling is dat mensen al te vaak te laat advies vragen. Pas wanneer er problemen komen, wordt er bij De Huisdokter aangebeld. Die kan in sommige gevallen weinig meer doen dan vaststellen dat sommige werken onherroepelijk verkeerd zijn uitgevoerd. Het gaat dan bv. om te weinig spouwisolatie of om een dakrand die niet ver genoeg overhangt om nog gevelisolatie te plaatsen. Bezint eer ge begint, is ook hier het motto. Een screening van je woning door De Huisdokter vooraleer de werken zijn aangevat voorkomt extra kosten of vertraging in de uitvoering ervan.

GRATIS HUISBEZOEK

De Huisdokter gaat nog steeds op ronde. Meer informatie over een bezoek aan te renoveren woningen is te vinden op een website. Daar kunnen geïnteresseerde verbouwers ook een afspraak maken. Een huisbezoek duurt ongeveer twee uur en is gratis.