Domein Kiewit houdt het bos gezond in vier beheerblokken

26 Januari 2017

Domein Kiewit houdt het bos gezond in vier beheerblokken

Om het natuurgebied te Domein Kiewit in een optimale staat te houden zijn van tijd tot tijd ook werken nodig. Het gaat dan onder meer om het openmaken van bos, het graven van greppels, het maaien van pitrus, het vrijstellen van een ven, slib verwijderen, ...

Natuurpunt Hasselt-Zonhoven beheert het natuurgebied Kiewit en stelde een uitvoeringsplan op voor de volgende jaren. Dit gebeurde aan de hand van een opdeling in vier beheerblokken. Die zullen achtereenvolgens worden bewerkt.

ROOIEN KLEINE GROEPEN AMERIKAANSE EIKEN

"Op dit moment laat Natuurpunt o.a. drie kleine groepen Amerikaanse eik rooien te Domein Kiewit", zegt schepen Joost Venken, verantwoordelijk voor het domein. "Zo krijgen enkele stevige bomen meer licht en lucht om te groeien. Op dit moment is er voorts zo goed als geen kruid- en struiklaag aanwezig, iets wat voor een gezond bos nochtans gewenst is. Zo'n laag maakt het bos ecologisch interessanter: de bodem krijgt meer licht, waardoor struiken als de blauwe bosbes meer kansen krijgen. Op hun beurt profiteren daar dieren zoals bosmuizen, vogels en insecten weer van."

WEINIG HINDER VOOR DE BEZOEKERS

Op de ontstane open plekken komt er een natuurlijke verjonging of worden er planten gezaaid of geplant. Door deze drie opties te benutten kan worden nagegaan welke op termijn de meest voordelige is voor de fauna en flora. Om o.a. runderen van die plekken verwijderd te houden zal een gedeelte van het verjongde gebied worden afgeschermd. Tijdens de werken zal er zo weinig mogelijk hinder zijn voor de bezoekers.

Foto: K. Van de Sande