De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) in het Hasselts stadhuis

29 Maart 2017

De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) in het Hasselts stadhuis

Méér innovatief ondernemerschap, méér goed bestuurlijk beleid, méér zorg voor het milieu en sociale vooruitgang en méér win-win partnerschappen. Dat moet de (lokale) uitkomst zijn van de Sustainable Development Goals (SDG's) of Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen die vorig jaar door de Verenigde Naties werden vastgelegd.

EEN WERK VAN IEDEREEN

Werk maken van een duurzame toekomst is een opdracht voor iedereen: overheden, bedrijven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en burgers.

Ook het Hasseltse stadsbestuur wil vanuit het lokale beleidsniveau mee vorm geven aan deze 17 ontwikkelingsdoelstellingen en ondertekende daartoe alvast de engagementsverklaring 'Global Goals, Local Focus'.  Door de grote diversiteit van de SDG's of Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen, die onderling met elkaar verbonden zijn, moet er worden samengewerkt op verschillende domeinen.

Op het vlak van beleid betekent dit dat er binnen eenzelfde beleidsniveau meer samenwerking moet komen tussen de verschillende beleidsdomeinen (bv. milieu, economie, financiën, enz?).

UN CITY HALL TALK

Op dinsdag 18 april 2017 organiseert de Dienst Diversiteit en Internationale Solidariteit samen met CIFAL de 'UN City Hall Talk' in de Raadzaal van het Hasseltse stadhuis. Met deze informatiesessie zullen de 'leaders of society' (bedrijfsleiders, academici, opiniemakers, voorzitters van adviesraden, diensthoofden van stad Hasselt, ...) geïnspireerd én gemotiveerd worden om met de SDG's aan de slag te gaan.

Het programma is een afwisseling van informatie, getuigenissen en praktijkvoorbeelden. Het gaat dan om voorbeelden op het vlak van de vijf thema's van duurzame ontwikkeling: Mens (People) - Planeet (Planet) - Welvaart (Prosperity/Profit) - Partnerschap (Partnership) - Vrede (Peace).