CO2-uitstoot: de toestand is dramatisch, maar hoopvol

23 Augustus 2017

CO2-uitstoot: de toestand is dramatisch, maar hoopvol

De jongste cijfers van de CO2-uitstoot in Limburg geven aan dat de daling ervan is ingezet. Mooi zo. Jammer genoeg is er ook een 'maar': tegen het tempo waaraan deze daling gebeurt, halen we nooit de doelstellingen die we onszelf als mens in deze hebben opgelegd. Noch die van het Parijse klimaatakkoord, noch die van de daling tegen 2020 of 2030, noch die van het burgemeestersconvenant, noch ...

HUISHOUDENS DOEN

De toestand is inderdaad dramatisch. Anderzijds is er hoop. Het zijn met name de huishoudens én de lokale besturen die ? in tegenstelling tot de hogere overheden ? het heft zelf en effectief in handen nemen. De huishoudens hebben ? door bv. extra isolatie en investeringen in hernieuwbare energie ? hun CO2-uitstoot doen dalen. Dat is alleen maar toe te juichen.

STAD BIEDT FACILITEITEN AAN

De trend van een dalende CO2-uitstoot door toedoen van de lokale overheden en de huishoudens zal zich in Hasselt over de jaren heen voortzetten. Vanuit het stedelijk beleid werden en worden tal van maatregelen genomen om mensen er toe aan te zetten minder CO2 uit te stoten. Onze stad biedt faciliteiten aan waarop mensen al dan niet kunnen ingaan. Dat was zo met de succesvolle groepsaankopen rond Belgische groene elektriciteit en zonnepanelen, dat is zo met maatregelen om het fietsgebruik te vergemakkelijken. Ik denk dan aan de fietsstraten, de fietstrommels, het fietsactieplan. Projecten van collectieve renovatie, waarbij hele wijken kunnen investeren in goedkopere energiebesparende maatregelen, kennen een hoopvolle start.

De hoop in Hasselt is er dus een van samenwerking tussen het lokale beleid en de burgers.

STAD DOET ZELF OOK

Ook Stad Hasselt zelf timmert aan de goede weg. Het Hasseltse Energiebedrijf (HEB) investeert systematisch in de energetische renovatie van stedelijke gebouwen en doet extra inspanningen om bij nieuwbouw zoals het zwembad en het stadhuis het onderste uit te kan te halen om ook daar het energieverbruik zo laag mogelijk te houden. Op ieder dak van de stedelijke overheid waar zonnepanelen op kunnen worden gelegd, zullen er ook worden gelegd. Solarstad Hasselt pleegt ondertussen overigens overleg met derden om dezelfde methode toe te passen.

HET KAN!

Hasselt maakt gebruik van de zonne- en windenergie, van geothermie, werkt aan warmtenetten. Die laatsten zullen hele woonwijken duurzaam en efficiënt verwarmen. Terwijl de gewestelijke en federale overheden in de land bij wijze van spreken niet verder raken dan het vastleggen van een zaal waarin ze misschien weleens zouden kunnen vergaderen over het klimaat, tonen de lokale overheden en de burgers aan hoe het wél kan. Zij maken dag in dag uit werk van een klimaatneutrale samenleving. Het kan dus en dat geeft hoop.

Joost Venken

Schepen voor Leefmilieu & Duurzaamheid Stad Hasselt