Buitenschoolse opvang in Hasselt: stand van zaken bij nieuw schooljaar

11 Oktober 2011

Buitenschoolse opvang in Hasselt: stand van zaken bij nieuw schooljaar

De buitenschoolse Kinderopvang van Hasselt  bestaat reeds 15 jaar. 9 stedelijke locaties bieden een mooie waaier aan buitenschoolse kinderopvang. Samen met het aanbod van de privépartners betekent dit dat Hasselt het grootste uitgebouwd netwerk heeft van Vlaanderen voor de buitenschoolse opvang. In de stedelijke projecten staan dagelijks 67 personeelsleden klaar om alles in goede banen te leiden.

VRAAG OM UITBREIDING

Maar de nood aan opvang neemt alsmaar toe. Toch heeft de Vlaamse overheid alle erkenningen bevroren. Al jaren vragen we uitbreidingsmogelijkheden maar blijkbaar zijn er ook van hogerhand geen mogelijkheden. Daardoor zijn er geen uitbreidingen of nieuwe projecten mogelijk. Daarenboven zijn er strenge normen qua toegestane oppervlakte en begeleiders per kind.

HASSELTSE MAATREGELEN

Op dit ogenblik financiert de stad Hasselt reeds 9 personeelsleden zelf. De cijfers voor dit schooljaar zijn - zoals de laatste jaren - alsmaar groeiend. In vele scholen zijn 90 % van de kinderen ingeschreven in de kinderopvang. Daardoor dreigt er een overbezetting. De stad Hasselt zal daarom een aantal maatregelen moeten nemen:

- in Kuringen worden deze week 5 containers bijgeplaatst. Later zal er een nieuwbouw komen

- in Stevoort zal een verhuis naar een andere locatie noodzakelijk zijn. Het oud gemeentehuis zal hiervoor klaargemaakt worden

- om zoveel mogelijk ruimte en mogelijkheden te benutten gebruiken we ook sporthallen om met de kinderen een uurtje te gaan sporten

- in de andere locaties sensibiliseren wij de ouders om vooralsnog zelf oplossingen te zoeken

- op locaties waar een grote overbezetting dreigt zullen we met de schooldirecties samenzitten om bepaalde doelgroepen (derde graad) een uurtje in school te houden voor studie

Met deze maatregelen hopen we dat we ook dit schooljaar van de buitenschoolse kinderopvang een succes, maken zowel voor ouders als kinderen.