Boerenzwaluw boert goed op Domein Kiewit

24 Juni 2015

Boerenzwaluw boert goed op Domein Kiewit

In 2013 arriveerden rond half april een paar boerenzwaluwen op Domein Kiewit. Ze bouwden een nest en brachten met succes hun jongen groot.

SCHUREN EN STALLEN

De boerenzwaluw broedt, zoals zijn naam doet vermoeden, in schuren en stallen van boerderijen. Hij maakt zijn komvormig nest in een stal of schuur waar hij steeds in en uit kan vliegen.

VASTE GASTEN

In 2014 kwam de familie terug. Om deze mooie, nuttige vogeltjes te helpen, werden er in de geitenstal van Domein Kiewit twee kunstnesten opgehangen. Het is alsof ze het wisten, want dit jaar zijn er al vijf koppeltjes aan het broeden.

KUNSTNESTEN

De twee kunstnesten zijn onmiddellijk in gebruik genomen. Door kunstnesten op te hangen, kunnen de vogels sneller beginnen broeden en is de kans groter dat ze nog eens kunnen broeden en de jonge vogels met succes grootbrengen.

BESCHERMEN!

De laatste 20 jaar is het aantal boerenzwaluwen sterk achteruit gegaan. Het is daarom zeker goed om de boerenzwaluw te beschermen.Er worden volgend jaar nog nestkasten bij opgehangen omdat ze dankbaar in gebruik worden genomen door de diertjes.

VAN VLAANDEREN NAAR AFRIKA EN TERUG

De boerenzwaluw is een trekvogel die van eind maart tot eind september in onze streken verblijft om zijn jongen groot te brengen. De andere maanden van het jaar verblijft hij in midden- en Zuid-Afrika om daar te overwinteren.

OPROEP: HANG ZELF OOK KUNSTNESTEN

Door het succesverhaal met de kunstnesten op Kiewit willen we een oproep doen naar de Hasselaren die zelf ook al één of meerdere broedende boerenzwaluwen in hun buurt hebben, om kunstnesten te plaatsen. De kunstnesten kunnen via Natuurpunt of Domein Kiewit besteld worden en kosten ongeveer 10 euro.

SUBSIDIE

Via de groendienst van Stad Hasselt kan je ieder jaar een subsidie kan aanvragen voor de bewoonde nesten. Naargelang het aantal nesten ligt deze subsidie ligt tussen 25 en 50 euro. Met deze kleine financiële ruggensteun zijn de aangekochte nestkasten vlug terugverdiend.