‘Misbruik’

25 Februari 2015

‘Misbruik’

En als je denkt alles gehad te hebben dan ... is er wel weer een andere besparingsmaatregel. Dit keer waren de werklozen weer eens de pineut. Op hen wordt tegenwoordig gejaagd zoals Jacques Vermeire dat in zijn betere tijd deed op de jongedames.

TWEE DAGTAKEN

Werklozen die aan mantelzorg doen - het bijstaan van een ziek familielid - moesten plots toch voltijds ter beschikking blijven voor de arbeidsmarkt. Lees: ze moeten blijven solliciteren. Dat is - en zeker in tijden van crisis - een dagtaak. Het verzorgen van een zwaar ziek familielid is ook een dagtaak. Twee dagtaken voor de prijs van één dus.

Het euvel is inmiddels rechtgezet via de ondertussen gebruikelijke Zweedse medialaterale relaties en België wordt het Walhalla van de mantelzorgers. Om het Belgisch Staatsblad vooral niet verder te verzwaren, zal dat worden opgelost met een Koninklijk Besluit. Dat het vorige Koninklijk Besluit dan weer herroept. A la bonheur en op naar de volgende rel.

12 MILJOEN EURO

Wat mij in het bijzonder intrigeerde in heel deze discussie was het woordgebruik dat ermee gepaard ging. De aanvankelijke maatregel was louter ingegeven vanuit besparingsoverwegingen. Daar kan je tegen zijn - quod erat demonstrandum, maar het is tenminste een eerlijke uitleg. Vanuit de hoek van de gewezen confederalisten werd dan gewezen op het 'misbruik' die van de maatregel gemaakt werd. De sociaal-democraten sloten zich daar bij monde van hun voorzitter bij aan (De Standaard, 21 februari 2015): de 'misbruiken' moeten eruit.

'Misbruik', het woord zegt het al, kan inderdaad niet. Hoeveel misbruik er is, weet evenwel niemand. Er is niet eens iemand die weet of er misbruik is. En in de gevallen waar er misbruik is, gaat het om de volgende sommen: 260,26 euro per maand in het eerste jaar en 211,38 euro per maand vanaf het tweede jaar. De besparing in het eerste jaar zou rond de 6 miljoen euro bedragen, het jaar erop zou dat 12 miljoen euro zijn (De Standaard, 19 februari 2015). Op alle werkloze mantelzorgers, dus ook op de bonafide.

434,5 MILJOEN EURO

Gaat u dan nu even rustig zitten en leest u het volgende bericht. De ontbrekende woorden zijn: 'sluiten van achterpoortjes', 'oneigenlijk gebruik' en 'fiscale spitstechnologie'. Is het u ook al opgevallen dat 'misbruik' in deze context zelden wordt gebruikt, maar dat het altijd gaat om het 'gebruik' van de mogelijkheden die de wet biedt?

Frank Keunen - Voorzitter Groen Hasselt