112.272 euro Hasseltse subsidiemiddelen voor internationale solidariteit

29 September 2017

112.272 euro Hasseltse subsidiemiddelen voor internationale solidariteit

Stad Hasselt voorziet jaarlijks subsidiemiddelen voor internationale solidariteit van maximaal 115.000 euro om Hasseltse organisaties financieel te steunen voor projecten in erkende ontwikkelingslanden en voor sensibilisering daaromtrent in Hasselt. De verdeling van deze middelen gebeurt in overeenstemming met het hernieuwde subsidiereglement dat werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 23 mei 2017.

"Door kleinschalige projecten in erkende ontwikkelingslanden te ondersteunen wil de stad een concrete werking helpen realiseren en het draagvlak voor mondiale uitdagingen verbreden. Ook sensibilisering hierover wordt aangemoedigd", zegt bevoegd schepen Joost Venken.

EVALUATIE DOOR EXPERTEN

25 subsidieaanvragen werden correct ontvangen, waarvan 22 voor een project in een erkend ontwikkelingsland en 3 voor een sensibiliseringsactie in Hasselt. De ingediende dossiers werden op een bijeenkomst van de expertencommissie geëvalueerd. De experten deden een voorstel van verdeling en er werd per aanvraag een advies geschreven. Drie projecten werden niet weerhouden voor het verkrijgen van steun.

Het voorstel van de verdeling werd voorgelegd op de algemene vergadering van de SWOS.

KLIMAATADAPTATIE EN ONTWIKKELINGSPROJECTEN

"In het totaal werden voor 112.272 euro middelen uitgekeerd", legt Venken uit. "101.000 euro daarvan ging naar eigenlijke ontwikkelingsprojecten van de vierde pijlers en 1.272 euro naar sensibiliseringsacties over die projecten of over internationale solidariteit hier in Hasselt. 10.000 euro werd verdeeld over vier projecten die ter plekke een bijzondere inspanning doen inzake klimaatadaptatie. Hasselt pioniert hiermee in Vlaanderen. Klimaat is niet alleen een zaak van het Noorden. Ook het Zuiden kampt met de verandering ervan. De mensen die daar wonen worden het eerst en het ergst getroffen."

Foto: een Hasselts project in Mali (Kattendans vzw)