Wat betekende Groen in het bestuur van Hasselt tijdens de afgelopen jaren?

28 September 2018

Wat betekende Groen in het bestuur van Hasselt tijdens de afgelopen jaren?

Vanuit 6 bevoegdheden en voortdurend overleg met collega’s vertegenwoordigde schepen Joost Venken Groen Hasselt. Hij voerde een stevig duurzaam beleid met tal van realisaties om fier op te zijn. Een losse greep.

# ENERGIE

- Energetische renovatie van bestaande stedelijke gebouwen, bv. de sporthal van Kiewit

- Maximaal energetisch duurzame nieuwe gebouwen, bv. het nieuwe stadhuis

- Solarstad: groepsaankopen zonnepanelen en groene, Belgische elektriciteit

- Investeringen in zonnepanelen op daken van stedelijke gebouwen

- 'Huisdokters' voor burgers en 'Energiecoaches' voor bedrijven

# LEEFMILIEU

- Investeringsprogramma ‘missing links’ op het vlak van biodiversiteit

- Herkenrodebossen (goed 180 ha), uitbreiding natuurgebied Tommelen

- Vredespark in Runkst (park voor parking), heraanleg en uitbreiding Kapermolenpark, méér dan 10.000 publieke bomen binnen de Grote Ring

# DUURZAAMHEID

- Bindend advies van duurzaamheidsambtenaren bij alle aankopen van Stad Hasselt

- Fietsleen- en fietsdeelsysteem, groepsaankoop elektrische fietsen

- MERWT, markt met LEF: Lokaal, Ecologisch, Fair

- Verduurzaming Jeneverfeesten door invoering herbruikbare borrelglaasjes

- Opleiden 'klimaatambassadeurs'

# ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

- Behalen van de zgn. 0,7%-norm

- Ruime ondersteuning ‘vierde pijlers’ en invoering klimaatadaptatie in hun ontwikkelingsprojecten

- Financiële ondersteuning jongerenengagement in ontwikkelingslanden

- Inbedding fair trade in Amuse en reeds 11 jaar Fairtradegemeente

- Goede samenwerking tussen verenigingen, geëngageerde inwoners en stad maakt van Hasselt meest solidaire 11.11.11-gemeente in Limburg

# DOMEIN KIEWIT

- Ruime uitbreiding educatief aanbod voor zowel kinderen als volwassenen

- Nieuwe zachte, familieattracties zoals ‘Plezante potenpad’ en ‘Het mysterie van Kiewit’

- Uitbating cafetaria via sociale economie

- Versterken natuurwaarde via doorgedreven beheerwerken i.s.m. Natuurpunt en dus enorme stijging biodiversiteit tot gevolg

# DIERENWELZIJN

- Invoering geluidsarm vuurwerk bij stedelijke kermissen

- Inrichting dierenstrooibos voor de asse van gestorven huisdieren

- Reglementering inzake het gebruik van dieren tijdens (drukke) evenementen: vanaf 2019 zijn carrousels met levende dieren of mobiele kinderboerderijen uitgesloten

- Beste dierenwelzijnsbeleid van alle Vlaamse centrumsteden (rapport GAIA)

 

Realisaties2.jpg

 

Realisaties3.png